Publikacje

Publikacje

Maeterlinck/Astriab/”Ślepcy”. Od dramatu literackiego do dzieła operowego

Książki

Małgorzata Pawłowska

Poznań 2018

30,00 PLN + VAT

Książka dotyczy zależności pomiędzy dramatem Ślepcy Maurice’a Maeterlincka a operą Ślepcy Jana Astriaba, dla której libretta ów dramat stanowi kanwę – jest odzwierciedleniem badań dotyczących powiązań tych dzieł na poziomach dramaturgii i ekspresji. Rozważania te autorka prowadzi na tle szeroko zarysowanego kontekstu: omawia znaczenie symbolu i nurt symbolizmu, nakreśla dzieje dramatu symbolicznego – analizując dokładnie wczesną twórczość Maeterlincka – oraz form jego umuzyczniania, a także bada wzajemne relacje literatury i muzyki.