Publikacje

Publikacje

Elementy pianistyki klasycznej a elementy pianistyki jazzowej

Książki

Ewa Rubinowska

Poznań 2012

25,00 PLN + VAT

Rozważając sposoby realizacji muzyki przez pianistów klasycznych i jazzowych autorka wskazuje elementy wspólne i różnice pomiędzy omawianymi stylistykami pianistycznymi. W pierwszym rozdziale ukazany jest historyczny aspekt pianistyki z uwzględnieniem fortepianowej muzyki jazzowej. Rozdział drugi nakreśla różnice między klasyką a jazzem dotyczące realizacji rytmu i harmonii jako bazy do improwizacji fortepianowej. Rozdział trzeci odnosi się do gry solistycznej w jazzie; rozdział czwarty podejmuje problematykę współpracy pianisty z zespołem jazzowym; w rozdziale piątym przedstawione są zadania pianisty tworzącego duet z solistą.
Dołączona do książki płyta pt. Pianizm zawiera jazzowe opracowania m.in. utworów F. Chopina, M. Davisa, B. Evansa, M. de Falli, M. Karłowicza, R. Rubinowskiej.