Publikacje

Publikacje

De musica commentarii, vol. 1

Książki

red. Teresa Brodniewicz, Hanna Kostrzewska

Poznań 2008

30,00 PLN + VAT

Ideą przewodnią książki jest prezentowanie muzyki w szerokim spektrum problemów i zagadnień kulturowych. Dzieło muzyczne w perspektywach: historycznej, filozoficznej, ideologicznej i biograficznej, jego interpretacja teoretyczno-analityczna, a także instrumentologia i praktyka artystyczna oraz percepcja, wartościowanie i recepcja zdarzeń muzycznych – oto zasadnicze kierunki dociekań naukowych, których wyniki publikowane będą w niniejszym cyklu.