Wydawnictwa

30,00 PLN

Pismo Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pod redakcją T. Brodniewicz i H. Kostrzewskiej, Poznań 2015.