Publikacje

Publikacje

Aleksander Szeligowski

Książki

Bogumiła Szeligowska

Poznań 2013

20,00 PLN + VAT

Aleksander Szeligowski był kompozytorem, organistą, dyrygentem i pedagogiem. O jego życiu i intensywnej aktywności w różnych dziedzinach muzyki pisze córka Bogumiła Szeligowska-Wojtecka.