Publikacje

Aleksandra Kamińska-Rykowska

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania

doktor habilitowana, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2024
doktor, Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 2014

Stanowisko

adiunkt, Kierownik Zakładu Emisji Głosu (Instytut Edukacji Artystycznej), Koordynator Studium Musicalu

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek

nauki o sztuce

Specjalność

wokalistyka

Zatrudnienie na Wydziale
I

Prowadzone przedmioty:

śpiew musicalowy, wydz. I (Instytut Wokalistyki, specjalność śpiew musicalowy)                                                                                                        emisja głosu klasyczna, wydz. I
emisja głosu, wydz. I (Instytut Edukacji Artystycznej)

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)

W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. w klasie śpiewu solowego profesora Wojciecha Maciejowskiego. W latach 2006/2007 była stypendystką Conservatorio di Musica di Santa Cecilia w Rzymie. W 2005 roku, jeszcze jako studentka, zadebiutowała na scenie Opery na Zamku w Szczecinie partią Lucii w operze Rycerskość wieśniacza Pietro Mascagniego. W tym samym roku zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę specjalną Opery Narodowej w Konkursie Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. W 2008 roku rozpoczęła współpracę z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, gdzie zadebiutowała rolą Czipry w Baronie cygańskim Johanna Straussa. Ponadto, w trakcie współpracy z tą instytucją, artystka przygotowała i zagrała kilka ról musicalowych, między innymi: Dulcyneę w Człowieku z La Manczy. W 2012 roku rozpoczęła współpracę z Connecticut Lyric Opera w Stanach Zjednoczonych debiutując jako Dorabella w operze Cosi fan tutte W.A. Mozarta.

Jako solistka bierze udział w licznych festiwalach między innymi: Międzynarodowy Festiwal „Greifswalder Bachwoche” (Niemcy), Międzynarodowy Festiwal „Musica Sacra” (Polska), Festiwal Muzyki Pasyjnej i Paschalnej w Poznaniu (Polska), Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” (Polska), Międzynarodowy Festiwal Organowy (Polska).

Koncertuje w kraju i zagranicą (Niemcy, Włochy, Finlandia, Norwegia, Hiszpania, Litwa, USA), wykonując zarówno dzieła oratoryjno-kantatowe, jak i recitale solowe. Szczególne miejsce w jej repertuarze stanowią dzieła kompozytorów polskich.

Dnia 17 grudnia 2014 roku otrzymała tytuł doktora sztuki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, 24 stycznia 2024 roku zaś, decyzją Senatu Akademii, tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych.

Więcej o działalności artystycznej i dydaktycznej na stronie:

https://www.facebook.com/aleksandrakaminskarykowska/

Dorobek fonograficzny:

CD Apolinary Szeluto Songs I 2014, wydawnictwo Acte Préalable AP0338 2013

CD Poznań na szlaku pieśni – wokół liryki wokalnej wielkopolskich twórców XIX i XX wieku, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu 2022, AM 1-02

CD Moniuszko Redivivus, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu AM 1-11, 2023

CD Słaba płeć. Polskie piosenki okresu dwudziestolecia międzywojennego

CD Polish & Norwegian Christmas, Ars Sonora 2024, ARSO-CD-251

Jest autorką następujących książek: 

Pieśni Apolinarego Szeluty w kręgu Młodej Polski (Wydawnictwo Adam Marszałek 2017), ISBN: 978-83-8019-754-1

Żeby canto było bel. Od baroku do romantyzmu. Vademecum śpiewaka ​(Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu 2023), ISBN 978-83-65727-69-5

Emisja głosu w mowie, wystąpieniach publicznych oraz jako element kreatywnej edukacji muzycznej, Kraków 2023, ISBN 978-83-65727-81-7

Wykaz artykułów:

System Szkolnictwa The Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM) a szkoły muzyczne w Polsce – analiza porównawcza, w: Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2020, ISBN: 978-83-7996-779-7

Polska pieśń artystyczna jako doświadczenie historyczne, w: Rzeczpospolita Niepodległa – od idei do urzeczywistnienia, Wydawnictwa Akademii Pomorskiej 2021, ISBN: 978-83-7467-346-4

Emisja głosu między nauką, sztuką a budowaniem pewności siebie, w: Edukacja jako impuls do społecznej inkluzji. Poznań, ISBN: 978-83-65727-68-8

Voice production between science, art and confidence building, w: Education as an Impulse to Social Inclusion, Wydawnictwo Miejskie Posnania 2023, ISBN 978-83-65727-79-4

Cykl trzech artykułów dla serwisu internetowego www.meakultura.pl:

Estetyka liryki wokalnej w twórczości kompozytorów Młodej Polski (11 V 2016)
Twórczość muzyczna Apolinarego Szeluty – rekonesans (9 VII 2016)
Liryka wokalna Apolinarego Szeluty a estetyka muzyczna Młodej Polski (10 VII 2016)

Artykuły są dostępne na stronie: https://amuz.academia.edu/AleksandraKamińskaRykowska

Udział w konferencjach:

Referat: Pasja czy perfekcjonizm? Szkoła muzyczna w Polsce a brytyjski system edukacji Associatet Board the Royal School of Music ABRSM podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej (Od)dajmy dzieciom głos, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2021

Referat: Polska pieśń artystyczna jako doświadczenie historyczne podczas Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Rzeczpospolita Niepodległa – od idei do urzeczywistnienia, Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2018

Referat: Polska muzyka współczesna z perspektywy sztuki wokalnej – między udręką a ekstazą podczas Forum Kompozytorów, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2017

Referat: Liryka wokalna Apolinarego Szeluty wobec estetyki muzycznej epoki Młodej Polski podczas II Międzynarodowej Konferencji: Moniuszko in memoriam – w kręgu polskiej literatury wokalnej, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2014

Kontakt:
arykowska@amuz.edu.pl