Publikacje

Piotr Żukowski

Piotr Żukowski

Tytuł i stopień naukowy, uczelnia, rok uzyskania
doktor, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, 2013

Stanowisko
adiunkt

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
dyscyplina muzyczna – instrumentalistyka

Specjalność
fortepian

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Piotr Żukowski (ur. 1982). Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Alicji Kledzik. Obecnie pracuje na tej uczelni na stanowisku adiunkta w Katedrze Fortepianu. Koncertował w Polsce oraz za granicą: we Francji, Włoszech, Anglii, Turcji, Czechach, Belgii, Hiszpanii, Słowacji, Szwajcarii, Islandii, Węgrzech, Niemczech, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Chinach, Japonii, Brazylii, Watykanie oraz USA.
W 2004 roku został laureatem Medalu Młodej Sztuki w dziedzinie muzyki, przyznawanym przez jury powołane przez „Głos Wielkopolski”, jako wyraz uznania dla jego kunsztu i osiągnięć. W 2016 roku został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2016 roku ukazała się jego książka „Ewolucja Języka Muzycznego Aleksandra Skriabina” oraz CD z utworami fortepianowymi kompozytora. W 2019 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku ukazała się jego CD z Preludiami op. 11 i op. 16 A. Skriabina.
Występował na wielu festiwalach, m.in.: Międzynarodowym Festiwalu im. I. J. Paderewskiego w Chicago, Festiwalu Chopinowskim w Tucson (USA), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Międzynarodowym Festiwalu “Chopin w Barwach Jesieni” w Antoninie, Międzynarodowym Forum Chopinowskim Młodych Pianistów we Wrocławiu, Międzynarodowym Festiwalu im. I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, w Rosyjsko-Polskim Festiwalu Muzycznym w Moskwie i innych. Uczestniczył w XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie. Wielokrotnie brał udział w nagraniach programów muzycznych dla Telewizji Polskiej.
Z zespołem Operus arte wystąpił w ponad 150 koncertach na terenie Polski i Niemiec. Współpracował z zespołami Opera night project oraz Tre voci. Od 2013 roku na stałe współpracuje z Teatrem Muzycznym w Poznaniu. W lipcu 1997 roku dokonał nagrań do filmu biograficznego o F. Chopinie, zrealizowanego i wyemitowanego przez kanał “ARTE” telewizji francusko-niemieckiej oraz Program II Telewizji Polskiej. Na zaproszenie redakcji muzycznej Polskiego Radia program II dokonał nagrań w Studiu im W. Lutosławskiego – w marcu 1999 nagrał recital chopinowski, a w styczniu 2000 roku recital złożony z utworów: F. Chopina, A. Tansmana i R. Maciejewskiego. We wrześniu 2004 roku dokonał nagrania utworów R. Schumanna i A. Skriabina dla Radia Watykańskiego.
Swoimi koncertami uświetnił prezentacje kultury polskiej, m.in. na: uroczystości wręczenia nagród wybitnym Polakom (Chicago, 2000), Europejskim Balu Prasy (Berlin, 2001), oraz obchody 150-lecia urodzin I.J. Paderewskiego w Pałacu Narodów (ONZ) w Genewie (2010).
Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rządu Francuskiego, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Towarzystwa im. F. Chopina, Miasta Poznania, Juetting Stiftung oraz The Nelly Ben-Or Scholarship Trust.
Kształcił się pod kierunkiem prof. Alicji Kledzik oraz u takich pedagogów jak Maria Strzałkowska, Nelly Ben-Or, Jean Francois Heisser, Alain Planes, Ralf Ghotoni, Bruno Canino i Eldar Nebolsin oraz brał udział w kursach mistrzowskich prof. Reginy Smendzianki, Haliny Czerny-Stefańskiej, prof. Józefa Stompla i prof. Waldemara Wojtala.
Piotr Żukowski kilkakrotnie udzielił kursów mistrzowskich w takich uczelniach jak: Univeristy of Redlands (California, USA), Grand Valley State University (Michigan, USA), The University of Arizona (Tucson, USA), Nagasaki University (Japonia), Sichuan Normal University (Chengdu, Chiny), Iceland Academy of the Arts, Reykjavík (Islandia), Conservatorio Statale G. P. Da Palestrina w Cagliari, Conservatorio di Musica E. F. Dall Abaco w Weronie, Conservatorio di Musica „G. B. Martini” w Bolonii, L’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” – Caltanissetta, Conservatorio Superior de Música „Eduardo Martínez Torner” w Oviedo (Hiszpania), XXIX Oficina de Musica w Kurytybie (Brazylia), oraz na Wiedeńskich Kursach Mistrzowskich w Schloss Laudon (Austria).
Był członkiem jury VI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. A. Rubinsteina, oraz V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. J. Brahmsa w Aqui Terme we Włoszech.
Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, m.in:
– I nagroda na XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Anemos” w Rzymie, 2004.
– II nagroda na XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im F. Chopina w Budapeszcie, 2004.
– II nagroda na XV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi, 2004.
– I nagroda na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Antona Rubinsteina, Aqui Terme 2003.
– I nagroda na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym “Citta di Barletta”, Włochy 2002.
– I nagroda na IV Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów ”Artur Rubinstein in Memoriam”
Bydgoszcz 2000;
– Nagroda specjalna na II Międzynarodowym Konkursie Indywidualności Muzycznych
im. Aleksandra Tansmana, Łódź 1998;
– I nagroda na I Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej, Łódź 1997;
– Grand Prix “Rydwan Apollina” oraz nagroda główna na Ogólnopolskim Konkursie
Uczniów Klas Fortepianu, Kraków 1997;
– III nagroda na Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów, Senigallia (Włochy) 1995;
– I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym, Konin 1994;
– I nagroda oraz nagroda specjalna na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym, Kartuzy 1994.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia
Brązowy Krzyż Zasługi (2019), Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016), Medal Młodej Sztuki (2003),

Zatrudnienie na Wydziale
II

Prowadzone przedmioty, Wydział
fortepian, zespół kameralny, II

Kontakt
pzukowski@amuz.edu.pl

 

ENGLISH VERSION

Piotr Żukowski 

Academic title and degree, institution, graduation year
PhD, I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań,

Position
assistant professor

Artistic/research discipline
Classical music

Speciality
piano performance

Artistic/research activity (the most important concerts, publications, CDs, compositions)
Piotr Żukowski was born March 11, 1982 in Poznan. In 2004 he graduated with distinction the Ignacy Jan Paderwski’s Academy of Music, since then he has been working there as an assistant professor.
Piotr Żukowski has been giving concerts in numerous places, both in Poland and abroad: in Belgium, Brazil, China, Czech Republic, England, France, Germany, Hungary, Island, Italy, Japan, Slovakia, Russia, Saudi Arabia, Spain, Switzerland, Turkey and the USA.
He has been giving masterclassess in Grand Valley State University, Arizona State University and University of Redlands in USA, Nagasaki University (Japan), Sychuan Normal University (China), in Conservatorio di Musica E.F. Dall Abaco in Verona (Italy), Conservatorio di Musica „G. B. Martini” in Bolonia (Italy), Instituto Musicale „Vincenzo Bellini” in Caltanissetta (Italy), Conservatorio Statale G.P. Da Palestrina in Cagliari (Italy), Anadolu Universitesi Eskisehir (Turkey), Conservatorio Superior de Música „Eduardo Martínez Torner” de Oviedo (Spain), 29 Oficina de Musica de Curitiba (Brazil) and in Vienna Master Course in Schloss Laudon (Austria).
Piotr Żukowski is an author of a biographical book about Alexander Scriabin (“Evolution of Scriabin’s musical language”) which was published in 2016 together with a CD with Scriabins piano music. In 2019 he recorded another CD with Preludes Op.11 and 16. He is a recipient of Polish civil state decoration – The Cross of Merit, order given by the President of Poland (2019), as well as The Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture (2016). In 2003 he received “Order of the Young Art” (Medal Młodej Sztuki), given by the Głos Wielkopolski newspaper.
On several occasions he has taken part in TV programs concerning music broadcast by the Polish Television. In July 1997 he made recordings for the film regarding Fryderyk Chopin, produced and broadcast by “Arte” the German and French Channel and the “Second Channel” of Polish Television.
In January 2000 he recorded a recital for the Polish Radio in “Lutoslawski Studio”, which was qualified for the International Radio Recordings Competition “International Forum for Young Performers” in Lisbon organized by the European Broadcasting Union under the auspices of UNESCO. In September 2004 he performed live concert for Vatican Radio in Goethe Institute in Rome.
His concerts added luster to the presentations of the Polish culture: the granting of award for outstanding Poles Chicago, 2000 and 2001, European Press Celebration (Berlin, 2001). He took part in “Paderewski Festival” in Chicago, 2001 and performed a recital in The United Nations Palace in Geneva commemorating Ignacy Jan Paderewski, 2010. He was a member of the jury of the International Anton Rubinstein Piano Competition and International Johannes Brahms Piano Competition in Aqua Termi (Italy, 2005)

His participation in both national and international piano competitions resulted in numerous rewards, which are namely:
– The 1st prize at the XI International “Anemos” Piano Competition, Rome, Italy 2004
– The 2nd prize at the XI International Fryderyk Chopin Piano Competition, Budapest, Hungary 2004
– The 2nd prize at the XV International Chamber Music Competition, Łódź 2004 – The 1st prize at the V International “Anton Rubinstein” Piano Competition, Aqua Termi, Italy 2003 – The 1st prize at the XII International Piano Competition “Citta di Barletta”, Barletta, Italy 2002
– The 1st prize at the 4th International Competition for Young Pianists “Artur Rubinstein in Memoriam”, Bydgoszcz 2000
– Artur Rubinstein Prize founded by Aniela Młynarska-Rubinstein
– The Special Prize of The Piano Teachers Association of Japan
– Finalist of the National Competition for Scholarships for Candidates for the 14th International Fryderyk Chopin Piano Competition, Warsaw 2000
– Laureate of the 3rd prize of the National Piano Competition for the Artistic Scholarship of Chopin Associacion, Warsaw 1999
– The special prize at the 2nd International Aleksander Tansman Competition of Outstanding musicians, Łódź 1998
– The 1st prize at the 1st National Competition in the French Music Interpretation, Łódź 1997
– Grand Prix “Rydwan Apollina” and the First Prize at the National Competition for Piano Students, Cracow 1997
– The 3rd prize at the International Young Pianists Competition, Senigallia, Italy 1995

Employment at the Faculty
II

Courses taught, Faculty
piano performace, chamber music

Contact
pzukowski@amuz.edu.pl