2017

16/AM/2017 Dostawa fortepianu nowego – 1 szt.

15/AM/2017 Dostawa oprogramowania, urządzeń audio-wideo oraz urządzeń komputerowych

14/AM/2017 Dostawa urządzeń do prezentacji filmowej, urządzeń dla studia nagrań audio oraz urządzeń komputerowych

13/AM/2017 Dostawa pianina cyfrowego – 3 szt., koncertowego akordeonu cyfrowego –  1 szt., fortepianu używanego – 1 szt. oraz fortepianu nowego – 3 szt.

12/AM/2017 Przebudowa i remont budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

11/AM/2017 Przebudowa i remont budynków Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

10/AM/2017 Dostawa koncertowego akordeonu cyfrowego – szt. 1, klawesynu koncertowego dwumanuałowego – szt. 1, pianina elektrycznego – szt. 2, eufonium – szt. 1.

9/AM/2017 Roboty remontowo-instalacyjne w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu

8/AM/2017 Roboty remontowo-budowlane w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu

7/AM/2017 Roboty remontowe instalacyjno budowlane w budynku Domu Studenta w Poznaniu, ul. Wroniecka 19/20

6/AM/2017 Roboty remontowo-instalacyjne w budynkach Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87

5/AM/2017 Dostawa oprogramowania, urządzeń audio-video oraz urządzeń komputerowych

4/AM/2017 Dostawa harfy celtyckiej – 1 szt.

3/AM/2017  Dostawa fortepianu – 1 szt.

2/AM/2017 Dostawa wyposażenia oraz modernizacja infrastruktury studia nagrań Akademii Muzycznej w Poznaniu

Zapytanie ofertowe 6/AG/2017

1/AM/2017 Dostawa klarnetu A – 1 szt.  oraz puzonu basowego – 1 szt.

Skip to content