I. „Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Koszty niekwalifikowane w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020” (w roku 2020)

Przedmiotem projektu jest współfinansowanie przez MKiDN projektu realizowanego w ramach VIII osi POiIŚ i obejmującego zakup instrumentarium oraz wyposażenia koncertowego, a także organów o brzmieniu barokowym przeznaczonych do montażu w zabytkowym budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu na cele działalności kulturalnej i edukacji artystycznej:

 

Link do projektu: Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu”, realizowany w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020.

 

W 2020 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowano koszty niekwalifikowane projektu tj. podatek VAT niemożliwy do odzyskania w kwocie: 550 606,60 zł.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content