Publikacje

Publikacje

Organy i muzyka organowa na Pomorzu. Do problematyki,

Książki

Bogdan Narloch

Poznań 2012

20,00 PLN + VAT

Niniejsza monografia, usytuowana w szerokim kontekście historycznym – od XVI wieku do czasów nam współczesnych – i bogato udokumentowana bibliograficznie oraz ikonograficznie, jest ważnym przyczynkiem do dziejów kultury muzycznej Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem Koszalina. Miasto to jest znaczącym centrum kulturalnym, miejscem ważnym dla rozwoju organów i muzyki organowej w Polsce. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I poświęcony jest Koszalinowi jako ośrodkowi sakralnej kultury muzycznej w perspektywie historycznej. Rozdział II zajmuje się budownictwem organów oraz opisuje wybrane instrumenty organowe na Pomorzu. Rozdział III omawia twórczość organową kompozytorów związanych z Koszalinem i regencją koszalińską.