Publikacje

Publikacje

Ignacy Jan Paderewski. Człowiek i dzieło

Książki

Halina Lorkowska

Poznań 2013

35,00 PLN + VAT

Opracowanie składa się z trzech głównych członów. Pierwszy, zatytułowany Człowiek i dzieło, jest biografią Paderewskiego, w której – dla odzwierciedlenia ówczesnej recepcji jego osoby i muzyki – wykorzystane są recenzje, opinie i sądy pochodzące z tamtych czasów. Człon drugi poświęcony jest jego związkom artystycznym i politycznym ze stolicą Wielkopolski. W członie trzecim czytelnik odnajdzie refleksje i przemyślenia pianisty odnoszące się do upodobań muzycznych oraz opinie o dawnych i współczesnych kompozytorach, dyrygentach, instrumentalistach. Książkę uzupełniają: kalendarium życia i twórczości, spis kompozycji, wybór literatury oraz indeks nazwisk.
Do publikacji dołączona CD: I. J. Paderewski, Sonata es-moll op. 21; Joanna Marcinkowska – fortepian