Publikacje

Publikacje

Dźwięki i słowa. Z doświadczeń i obserwacji,Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Antoniemu Grochowalskiemu z okazji 45-lecia pracy artystycznej

Książki

Poznań 2010

35,00 PLN + VAT

W publikacji znajdują się teksty poświęcone problematyce wartości w ujęciu filozoficznym, psychologicznym, artystycznym oraz pedagogicznym. Autorami są pedagodzy i absolwenci poznańskiej Akademii Muzycznej oraz pracownicy Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i łotewskiej Akademii Muzycznej. Dołączone są także kompozycje (pieśń solowa na głos z fortepianem i utwory chóralne) dedykowane Jubilatowi.