Relacja

Publikacje

Protest rektorów wobec niedofinansowania polskich uczelni artystycznych

Nowa Uchwała Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

Informujemy, iż 15 września 2022 r. Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych podjęła Uchwałę w związku z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi, zarówno w kwestii wynagrodzeń dla pracowników naukowych, jak i coraz wyższych kosztów utrzymania uczelni, wynikających m.in. ze wzrostu cen energii. Konferencja wyraziła również głos poparcia dla inicjatywy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, jaką jest utworzenie Tarczy dla szkolnictwa wyższego i nauki.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Uchwały, która weszła w życie z dniem jej podjęcia:

Uchwała nr 1-2022 KRUA z dnia 15.09.2022 r.