Anons

Publikacje

Artyści w obliczu pandemii hiszpanki 1918-1920 – dr hab. Joanna Balewska

W sierpniu bieżącego roku w Poznaniu ukazała się publikacja pt. COVID-19 w ujęciu interdyscyplinarnym.

Jest to monografia wydana przez Fundację NeurEOS pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. med. Andrzeja Tykarskiego. W monografii tej znaleźć można m.in. artykuł pt. Artyści w obliczu pandemii hiszpanki 1918-1920 autorstwa dr hab. Joanny Balewskiej, pedagoga z Wydziału Instrumentalistyki, Jazzu i Muzyki Rozrywkowej poznańskiej Akademii Muzycznej.

 

Tekst ulotki o publikacji dotyczącej COVID-19.  Kolorowa ulotka przedstawia rysunek głowy kobiety z koroną i specjalistyczną maseczką antywirusową odsuniętą od twarzy; wymienione są też nazwiska autorów 

 

Monografię można nabyć za pośrednictwem strony: www.neureos.pl.