Publikacje

Kinga Kotlarek

Kinga Kotlarek

Tytuł i stopień naukowy, Uczelnia, rok uzyskania
magister sztuki, Akademia Muzyczna w Poznaniu, 2013

Stanowisko
wykładowca

Dyscyplina artystyczna/naukowa – kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność
DYRYGENTURA CHÓRALNA

Działalność artystyczna/naukowa (najważniejsze koncerty, publikacje, płyty, kompozycje)
Absolwentka poznańskiej Akademii Muzycznej. W 2013 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w klasie dyrygentury chóralnej prof. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz.
Dyrygent chóru dziecięcego Kukułeczki Poznańskiej Szkoły Chóralnej im. Jerzego Kurczewskiego.
Drugi dyrygent oraz chórzystka Kameralnego Chóru Dysonans. Działalność na stronie: www.dysonans.pl.
Współpracowała z chórem Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki, poznańskim Teatrem Animacji oraz Chórem Kameralnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Zatrudnienie na Wydziale
IV

Prowadzone przedmioty, Wydział
Akompaniament do dyrygowania

Kontakt: 
kinga.kotlarek@gmail.com