Conducting Institute

Publications

About us

Instytut Dyrygentury powstał w 2019 roku w wyniku reformy struktury uczelni. Połączył wszystkie specjalności związane z kierunkiem dyrygentura, działające dotąd na różnych wydziałach. Nowo powstała jednostka zrzesza wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę, zapewniając niezwykle szerokie spektrum kształcenia i bogaty program studiów. 

Działające w ramach Instytutu jednostki poszczycić się mogą bogatą działalnością artystyczną i naukową. Katedra Dyrygentury Symfonicznej i Operowej umożliwia studentom współpracę i realizację recitali dyplomowych ze znakomitymi zespołami takimi jak: orkiestra Teatru Wielkiego w Poznaniu, orkiestra Filharmonii w Poznaniu, Jeleniej Górze i Opolu, a także z zespołami działającymi w uczelni. Organizuje także cykliczną konferencję pt. „Dyrygent współczesny”. Wizytówką Katedry Dyrygentury Chóralnej jest m.in. Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego oraz Kurs Interpretacji Muzyki Chóralnej. Regularnie odbywają się także koncerty z cyklu „Pedagodzy i ich chóry” oraz „Absolwenci i ich chóry”. Katedra współpracuje także z Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza przy organizacji warsztatów i koncertów. Najmłodszą jednostką działającą w ramach Instytutu jest Zakład Dyrygentury Orkiestr Dętych. Dzięki ścisłej współpracy z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu i zdobywaniu w trakcie studiów doświadczenia w prowadzeniu tak uznanego zespołu absolwenci mają możliwość ubiegania się o prestiżowe stanowiska kapelmistrzów orkiestr wojskowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.