Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów Muzycznych