STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2018

WRZESIEŃ 2018

Marta Grygier – studentka II roku studiów I st. w klasie skrzypiec prof. dra hab. M. Baranowskiego zajęła IV MIEJSCE  w kategorii: solowa, starsza grupa wiekowa na XIV Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie; 10-19.09.2018, Lublin.

Kompozycja Medytacja III dr Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, ad. została zakwalifikowana na SCI 2019 National Conference/Robb Composers’ Symposium w Nowym Meksyku organizator: University of New Mexico, USA.

SIERPIEŃ 2018

Zespół Solistów „Lumen Vocale” (dr Marianna Majchrzak – kierownik artystyczny, mgr Jarosław Szemet – solista-członek zespołu, mgr Szymon Chorobiński – solista-członek zespołu) otrzymał II NAGRODĘ w kategorii obowiązkowej dla zespołów kameralnych (I nie przyznano), II NAGRODĘ w kategorii średniowieczna monodia liturgiczna, II NAGRODĘ w kategorii śpiew gregoriański oraz NAGRODĘ SPECJALNĄ za najlepsze wykonanie utworu romantycznego na 66. Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo; 23-25.08.2018, Arezzo, Włochy.

CZERWIEC 2018

Andrzej Grygier – student II roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał GRAND PRIX w kategorii: II bez limitów wiekowych na IX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym Joaquina Rodrigo, 23-29.06.2018, Olsztyn.

Roksana Anastazja Szelestowska – absolwentka klasy altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM zdobyła WYRÓŻNIENIE w kategorii: licencjacka na IV Przeglądzie Altowiolistów im. T. Goneta; 23-24.06.2018, Kraków.

Karolina Ratajczak – studentka I roku studiów II st. w klasie altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM zajęła III MIEJSCE w kategorii: magisterska na IV Przeglądzie Altowiolistów im. T. Goneta; 23-24.06.2018, Kraków.

Alicja Guściora – absolwentka klasy altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM zajęła II MIEJSCE w kategorii: magisterska na IV Przeglądzie Altowiolistów im. T. Goneta; 23-24.06.2018, Kraków.

Justyna Robak – studentka II roku studiów I st. w klasie altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM zajęła III MIEJSCE w kategorii: licencjacka na IV Przeglądzie Altowiolistów im. T. Goneta; 23-24.06.2018, Kraków.

Weronika Grenda – studentka II roku studiów I st. w klasie altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM zajęła I MIEJSCE w kategorii: licencjacka na IV Przeglądzie Altowiolistów im. T. Goneta; 23-24.06.2018, Kraków.

Barbara Perzyńska – studentka I roku studiów I st. w klasie fortepianu dra hab. Piotra Szychowskiego otrzymała III NAGRODĘ na XVI Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale „Premio Città di Padova”; 10-13.06.2018, Padwa, Włochy.

Giuseppe D’Aloi – student roku II studiów II st. w klasie fortepianu prof. zw. dr hab. Anny Organiszczak i dra hab. Piotra Szychowskiego został laureatem NAGRODY SPECJALNEJ na XXXI Turnieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego H. Radziwiłła; 3-4.06.2018, Ostrów Wlkp.

MAJ 2018

Weronika Grenda – studentka II roku studiów I st. w klasie altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM zajęła III MIEJSCE na II Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym w Krakowie; 26-27.05.2018, Kraków.

Chór Kameralny (Paderewski Chamber Choir), założony i prowadzony przez prof. dra hab. Marka Gandeckiego zdobył nagrodę GRAND PRIX – Lutnię im. Jerzego Libana z Legnicy Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 49. Chór otrzymał również zaproszenie do udziału w przyszłorocznej edycji Turnieju w charakterze gościa specjalnego, a Dyrygentowi Chóru Jury przyznało nagrodę specjalną – zaproszenie do udziału w Jury Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 50; 26.05.2018, Legnica.

Kornel Grzybowski – student II roku studiów I st. w klasie klarnetu prof. dra hab. P. Drobnika, mgra J. Drygasa, as. otrzymał WYRÓŻNIENIE na XVII Akademickim Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach; 16-20.05.2018, Włoszakowice.

mgr Maria Rutkowska, wykł. otrzymała WYRÓŻNIENIE za akompaniament na XVII Akademickim Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach; 16-20.05.2018, Włoszakowice.

Piotr Zuchowski – student I roku studiów I st. w klasie fortepianu prof. zw. dr hab. Anny Organiszczak został laureatem I NAGRODY na XIII Mozart International Piano Competition, 4-6.05.2018, Frascati, Włochy.

Mateusz Makuch – student II roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. zw. dr hab. B. Bryły, mgr M. Bryły, as. otrzymał I NAGRODĘ w kategorii: violin na International Music Competition w Atenach; 1-5.05.2018, Ateny.

KWIECIEŃ 2018

Weronika Kornatowska – studentka III roku studiów I st. w klasie kontrabasu dra S. Guzowskiego, ad., mgra D. Zamiary, as. otrzymała WYRÓŻNIENIE w grupie open contrabass na IV Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym.

Fu Xuyu – student III roku studiów I st. w klasie kontrabasu dra S. Guzowskiego, ad., mgra D. Zamiary, as. otrzymała WYRÓŻNIENIE w grupie open contrabass na IV Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym.

Jakub Zoń – student II roku studiów I st. w klasie kontrabasu dra S. Guzowskiego, ad., mgra D. Zamiary, as. zajął I MIEJSCE w grupie open contrabass na IV Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym.

Katarzyna Danel – studentka II roku studiów II st. w klasie kompozycji prof. dra hab. Z. Kozuba otrzymała I NAGRODĘ w Konkursie Kompozytorskim JP2 Jan Paweł II – Syn Polskiej Ziemi Edycja 2018, 23.04.2018, Warszawa.

Mendelssohn Quartet w składzie: Katarzyna Górska – studentka III roku studiów I st., Weronika Grenda – studentka III roku studiów I st., Mikołaj Cieślak – student I roku studiów II st., Mateusz Kolasiński – student I roku studiów II st. otrzymał WYRÓŻNIENIE na V Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w Bydgoszczy; 18-22.04.2018, Bydgoszcz; opiekunami zespołu są mgr J. Nadrzycki, as., mgr M. Suszycki, wykł.

Trio w składzie: Małgorzata Namiot (wiolonczela) – studentka III roku studiów I st., Rafał Michalik (klarnet) – student I roku studiów II st., Miłosz Gruchalski (fortepian) – student III roku studiów I st. otrzymało WYRÓŻNIENIE na V Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w Bydgoszczy; 18-22.04.2018, Bydgoszcz; opiekunami zespół są dr hab. M. Sikorski, ad. dr T. Lisiecki, ad.

Dominika Dobrolińska – studentka I roku studiów II st. w klasie śpiewu solowego dr hab. B. Mądrej-Bednarek, ad. otrzymała I NAGRODĘ oraz NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI w kategorii: III A Opera na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Rudolfa Petràka w Žilinie; 19-22.04.2018, Słowacja.

Bartłomiej Witczak – student III roku studiów I st. w klasie dyrygentury chóralnej prof. dra hab. Marka Gandeckiego zajął I MIEJSCE na XVII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu; 12-14.04.2018, Poznań.

Tomasz Karwański – student III roku studiów I st. w klasie dyrygentury chóralnej prof. zw. dra hab. Przemysława Pałki zajął III MIEJSCE na XVII Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu; 12-14.04.2018, Poznań.

Andrzej Grygier – student I roku studiów I st. w klasie gitary klasycznej dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. otrzymał I NAGRODĘ w kategorii: gitara klasyczna bez limitów wiekowych na Zagreb Guitar Festival Competition; 3-8.04.2018, Zagrzeb

Alicja Guściora – studentka II roku studiów II st. w klasie altówki dr hab. E. Guzowskiej, prof. AM została LAUREATKĄ przesłuchania na staż do Baltic Neopolis Orchestra.

MARZEC 2018

Mateusz Makuch – student II roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. zw. dra hab. B. Bryły otrzymał I NAGRODĘ i NAGRODĘ SPECJALNĄ w kategorii: skrzypce na International Music Competition “Brilliant Talent Discovery Awards” w Singapurze; marzec 2018.

Daiana Aksamit – studentka I roku studiów I st. w klasie śpiewu solowego prof. zw. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil oraz dr B. H. Zubanović-Baranowskiej, ad. została laureatką 3 PREMII na Międzyuczelnianym Konkursie „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej”; 20-23.03. 2018, Katowice.

Karolina Zdrojkowska – studentka I roku studiów I st. w klasie śpiewu solowego prof. zw. dr hab. G. Flicińskiej-Panfil oraz dr J. Horodko, as. otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii „śpiew solowy” na Międzyuczelnianym Konkursie „W kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej”; 20-23.03. 2018, Katowice.

LUTY 2018

Mateusz Makuch – student II roku studiów II st. w klasie skrzypiec prof. zw. dra hab. B. Bryły otrzymał II NAGRODĘ I NAGRODĘ SPECJALNĄ w kategorii: skrzypce na International Music Competition “Les Musicales du Centre”; luty 2018, Paryż.

Bianka Szalaty – studentka II roku studiów II st. w klasie gitary dra hab. Ł. Kuropaczewskiego, ad. zajęła II MIEJSCE na XIX Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. C. Droździewicza; 18-23.02.2018, Krynica-Zdrój.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała STYPENDIUM Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury.

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała STYPENDIUM Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

STYCZEŃ 2018

dr Ewa Fabiańska-Jelińska, ad. otrzymała STYPENDIUM Artystyczne Prezydenta Miasta Torunia na rok 2018.

dr Stefan Drajewski, ad. otrzymał STYPENDIUM Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w zakresie upowszechniania kultury na rok 2018 w kategorii „taniec”.

Skip to content