Komponent IV

W latach 2020-2022 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu będzie realizowała trzy projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach programu Edukacja, którego Operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 grudnia 2017 r. Podpisane zostały umowy międzynarodowe (Memorandum of Understanding) umożliwiające uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021. Jednym z realizowanych programów jest Edukacja (MF EOG). Będzie to kolejny program, w którym rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem Programu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych na terenie EOG oraz wzmocnienie dwustronnych relacji między Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w dziedzinie edukacji. Fundusze EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Europy. Istnieją dwa ogólne cele: zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a krajami UE-15 w Europie Środkowej i Południowej oraz w regionie Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W ramach Programu Edukacyjnego i wyniku wygranych konkursów grantowych Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu korzysta z dofinansowania w wysokości: 8225 euro (komponent I), 90 498 euro (komponent II) i 95 029 euro (komponent IV) otrzymane z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG .

Fundusze EOG stanowią wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej Europy.

Istnieją dwa ogólne cele: zmniejszenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami a krajami UE-15 w Europie Środkowej i Południowej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 mld euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Środki EOG na lata 2014-2021 wynoszą 1,55 mld euro. Priorytety na ten okres to:

# 1 innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

# 2 włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

# 3 Środowisko, energia, zmiany klimatyczne i gospodarka niskoemisyjna;

# 4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i prawa podstawowe;

# 5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkłady są oparte na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy opiera się na spełnieniu kryteriów określonych w Funduszu Spójności UE dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej UE.

 

Strona programu: education.org.pl

Strona Darczyńców: eeagrants.org

 


 

W ramach Komponentu IV Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu realizuje Projekt pt.:  „EDU-akcja 2020-2021:„ Wychowując Doskonałość ”- łącząc środowiska muzyczne i kulturalne w Polsce, Norwegii i Islandii”

Celem projektu jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także wzmocnienie trójstronnych relacji między partnerami z sektora edukacji poprzez realizację wspólnych inicjatyw, takich jak konferencje, seminaria, fora oraz przygotowanie interdyscyplinarna publikacja pt. „Uczniowie w Europie Środkowej i Północnej: o potrzebie edukacji transkulturowej. Aspekty społeczne, etyczne, muzyczne i medyczne”, skierowana do nauczycieli pracujących z dziećmi.

Drugim trwałym rezultatem jest broszura przedstawiająca pokrótce główne cele Projektu wraz z przykładami muzyki fletowej (m.in. utwory Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej i Konrada Mikala Óhrna). Wyniki tej wspólnej polsko-norwesko-islandzkiej pracy badawczej mogą być również inspirujące dla nauczycieli szkół średnich i wyższych. Czynnik ten może determinować szerokie, pozytywne oddziaływanie Projektu w aspekcie społecznym i edukacyjnym. W jego realizacji uczestniczyli uczniowie i nauczyciele / profesorowie z sześciu zaangażowanych instytucji. W gronie Partnerów uczestniczących w Projekcie znajdują się instytucje z Polski, Norwegii i Islandii, a mianowicie: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet w Agder, Uniwersytet w Tromsø, Menntaskóli i tónlist w Reykjaviku oraz Islandzki Uniwersytet Sztuki w Reykjaviku. Kierownikami projektu są (po stronie polskiej): Prof. dr hab. Ewa Murawska, (ze strony norweskiej) prof. Jórn Eivind Schau, a ze strony islandzkiej – dr Ashildur Haraldsdóttir.

 

 

 


Partnerzy

 

 

 


 

Źródła inspiracji w polskiej i norweskiej muzyce w XIX-XXIwieku – praca zbiorowa

Strona redakcyjna publikacji

 


                                Rezultaty

On the Need for Transcultural Education (okładka)

Polish and Norwegian flute music (okładka)

LT_Email – PosterFinal

Forum Akademickie plakat

Forum koncert

Broszura szkoleniowa

Plakat (26th April 2021)

 

 

 

 


Upowszechnienie i promocja

Institute of Classical Music and professor Jørn Schau is partner in new EEA project – Universitetet

Styrkveitingar Íslands

www_ump.edu

 


Odnośniki

Skip to content