Anons

Publikacje

Wolne miejsca na zajęciach z pływania

 

Zapraszam na zajęcia z pływania na basenie „Chwiałka” — są wolne miejsca w grupie dydaktycznej w piątki w godz. 10.45-11.00.
Zainteresowane osoby zachęcam do kontaktu: arychlewska@amuz.edu.pl.

 

Koordynator SWFiS
mgr Anna Rychlewska