Anons

Publikacje

Nagroda Naukowa Miasta Poznania i stypendia dla młodych badaczy

Do 30 kwietnia br. do Urzędu Miasta Poznania można składać wnioski o Nagrodę Naukową oraz stypendium dla młodych badaczy z Poznańskiego środowiska naukowego.

Stypendia są przyznawane wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Wzorem lat ubiegłych, w budżecie Miasta zabezpieczona została kwota 100 000 zł do rozdysponowania na Nagrodę Artystyczną i Nagrodę Naukową Miasta Poznania. Na stypendia artystyczne i naukowe Miasto Poznań przeznacza kwotę o łącznej wartości 92 000 złotych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się, tradycyjnie, 29 czerwca br., podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania, w Dniu Święta Miasta obchodzonego z okazji imienin jego patronów Piotra i Pawła. Uroczystość wręczenia stypendiów corocznie przypada w październiku.

Nagroda Naukowa przyznawana jest za znaczące osiągnięcia w danej dziedzinie naukowej uzyskane w okresie ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku.

 

Więcej informacji o Nagrodzie Naukowej można znaleźć TUTAJ, a o stypendiach dla młodych badaczy – TUTAJ.