Anons

Publikacje

Scena Letnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w 2022 r.

Tegoroczna, trzydziesta edycja koncertów z cyklu „Scena Letnia w Akademii Muzycznej” będzie miała szczególnie uroczysty, jubileuszowy charakter. Gorąco zachęcamy studentów, doktorantów i pedagogów naszej uczelni do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Koncerty odbywać się będą w Akademickim Teatrze Muzycznym „Olimpia” w następujących terminach:

6, 13, 20, 27 lipca, godz. 17.00.

 

Zgłoszenie udziału (wg następującego wzoru):

1. Imię, nazwisko, tytuł naukowy, telefon kontaktowy, adres mailowy.
2. Repertuar – z wyłączeniem twórczości kompozytorów rosyjskich i preferencją utworów skomponowanych do 1952 r.:

* pełny tytuł utworu / utworów oraz tonacja, opus, numer; w przypadku utworu cyklicznego należy podać części utworu;
* imię i nazwisko kompozytora, a w przypadku pieśni także imię i nazwisko autora tekstu;
* skład kameralny: do 3 wykonawców;
* orientacyjny czas trwania utworu / utworów (łącznie do 30 minut).

3. Dane o pianiście-akompaniatorze (patrz pkt 1).

Termin składania zgłoszeń: 3 czerwca 2022 r.

 

Zgłoszenie należy przekazywać drogą mailową na adres: tebro@wp.pl
Kontakt: Teresa Brodniewicz, tel. 606 25 82 88.

O przyjęciu zgłoszenia i szczegółach koncertu powiadomimy występujących telefonicznie lub mailowo po ostatecznym ustaleniu programu całego cyklu koncertowego.

Próba w sali „Olimpii” w dniu koncertu, po wcześniejszym ustaleniu godziny z p. Marzeną Sworek, tel. 696 438 660.

Honorarium za występ w wysokości 450 zł brutto wypłacane będzie przez Fundację Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu po zakończeniu cyklu koncertowego – najpóźniej we wrześniu br.

 


Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną do ww. zgłoszenia, co jest niezbędne przy podpisaniu umowy z Fundacją.
[patrz: załącznik RODO]

Załącznik RODO do zgłoszenia udziału w koncertach cyklu Scena Letnia w Akademii Muzycznej 2022

Scena Letnia w Akademii Muzycznej 2022 – informacje dotyczące zgłaszania udziału

 


Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

 

 

Baner z napisem Scena Letnia