Aktualności

Publikacje

Poczytajmy!

„De musica commentarii” 5/2019

Dziś dzielimy się zaproszeniem do lektury „De musica commentarii” – pisma Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki. Tak, jak w ostatnim czasie przeobrażeniu uległa struktura wspomnianego wydziału (obecnie to Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej), tak zmieniało się również samo czasopismo. Przez lata treści wydawane były jako publikacja książkowa, a formę wydziałowego pisma przyjęły w roku 2015, od tej daty publikowane jako rocznik.
„De musica commentarii” tradycyjnie zawiera kronikę wydarzeń artystycznych i naukowych będących wynikiem działalności pedagogów Wydziału, relacje z wybranych projektów, takich jak np.: spotkania z cyklu „Offstage”, Ogólnopolska Konferencja „Neofonia”, Debaty Katedry Teorii czy wreszcie kolejne edycje Międzynarodowej Konferencji „Musica practica, musica theoretica”. Nie mniej ważne uzupełnienie stanowi każdorazowo informacja o nowościach wydawniczych, archiwaliach, tematach obronionych prac habilitacyjnych i doktorskich, a także spis pracowników Wydziału w danym roku akademickim.

Jednak główną część publikacji tworzą teksty prezentujące szerokie spektrum zainteresowań badawczych pracowników i studentów Wydziału i zaproszonych Gości. W numerze 5/2019 znajdą Państwo artykuły Anny Kędzierskiej, Stefana Drajewskiego,
Małgorzaty Pawłowskiej, Barbary Kaszuby, Krzysztofa Bździela, Mikołaja Rykowskiego, Marii Majewskiej-Mocek, Yaroslava Shemeta oraz Joanny Balewskiej i Teresy Adamowicz-Kaszuby.
Serdeczne zapraszamy Państwa do lektury!