Wydawnictwo

Aby obejrzeć kliknij:

KSIĄŻKI

PŁYTY

NUTY

CZASOPISMA

 

WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ, funkcjonujące początkowo w ramach Zakładu Teorii Muzyki, w 1999 roku otrzymało status wydawnictwa ogólnouczelnianego, co przyczyniło się do zintensyfikowania prac wydawniczych. Dzięki sprzyjającym warunkom ilość publikacji znacznie wzrosła, obejmując poza książkami także edycję nut oraz CD. Nawiązano kontakty i podjęto współpracę z wydawnictwami i bibliotekami akademii muzycznych i uniwersytetów oraz z księgarniami muzycznymi i naukowymi, m.in. z Katedrą Muzykologii IHS UAM, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Uniwersytetem Zielonogórskim, Wydawnictwem Naukowym UAM, Wydawnictwem Ars Nova, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Towarzystwem im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, Studios Production w Szczecinie oraz Państwowym Wydawnictwem Muzycznym w Krakowie (w zakresie dystrybucji publikacji) oraz z Instytutami Polskimi np. w Madrycie i w Budapeszcie.

Wydawnictwo aktywnie uczestniczyło w ostatnich latach w następujących Targach Książki Naukowej oraz wystawach:

  • Poznańskich Dniach Książki Naukowej, od 1999-2013 roku (od 2001 roku organizacja targów dla wszystkich akademii muzycznych w Polsce),
  • Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Wrocław 2000-2005,
  • Lubelskich Targach Książki, Lublin 2009,
  • Spotkaniach z Książką Akademicką w Lublinie, 2009
  • Krakowskich Targach Edukacyjnych, Kraków 2010,
  • Poznańskich Przeglądach Książki Naukowej, 2000-2012,
  • Wystawach Polskiej Książki Naukowej w: Dniepropietrowsku (2004), Kijowie (2002, 2003), Sankt Petersburgu (2005), Moskwie (2006), Watykanie (2007) oraz Wiedniu (2008), Madrycie (2009), Londynie (2010), Paryżu (2011), Monachium (2012), Budapeszcie (2014).

WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ

IM. I. J. PADEREWSKIEGO

ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań

tel. 061 856 89 11

e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl

Redaktor naczelny – prof. zw dr hab. Hanna Kostrzewska

Redaktorzy – dr Iwona Fokt, ad., dr Małgorzata Pawłowska, ad.

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE? (kliknij, aby się dowiedzieć)

Zamówienia telefoniczne:

tel. 61 8568911


Do pobrania:

Dysponenda 2020/2021

 

Wybrane publikacje Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zostały zamieszczone na platformie epnp.pl.

ePNP_180x180