Wydawnictwo

 

Książki 


Płyty


Nuty


Czasopisma


JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE? (kliknij, aby się dowiedzieć)


Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu funkcjonuje od 1999 roku. Wcześniej (począwszy od 1955 roku) staraniem przede wszystkim teoretyków muzyki – pracowników Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki – przygotowano do druku i opublikowano 22 książki, w tym wydawnictwa związane z jubileuszami uczelni, oraz edycje nutowe.

Powołanie Wydawnictwa jako odrębnej jednostki nastąpiło 15 września 1999 roku. Od tego momentu datuje się znacząca intensyfikacja prac edytorskich, którą umożliwiły przede wszystkim środki finansowe pozyskiwane w ramach dotacji na badania naukowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przeznaczane na potrzeby Oficyny. Wzrosła liczba publikacji własnych, poza książkami i różnego typu folderami obejmująca także edycję nut oraz CD i DVD. W latach 1999-2019 opublikowano: ponad 130 książek, w tym m.in.: 10 tomów z serii Musica practica – musica theoretica, 4 tomy z serii: De musica commentarii, 4 tomy z serii: Biografie, 5 podręczników do kształcenia słuchu, publikacje poświęcone uczelni, foldery okolicznościowe (kalendaria, informatory, katalogi konkursów, programy); 36 wydawnictw nutowych (w tym partytury utworów kompozytorów poznańskich, m.in.: Feliksa Nowowiejskiego, Floriana Dąbrowskiego, Andrzeja Koszewskiego, Jana Astriaba, Mirosława Bukowskiego, Zbigniewa Kozuba, Janusza Stalmierskiego, Moniki Kędziory, Artura Kroschla); łącznie 95 CD i DVD oraz 4 roczniki (2015-2018) czasopisma „De Musica Commentarii”.

Dorobek edytorski Wydawnictwa jest dziełem wąskiego grona pracowników; kolegium redakcyjne obecnie tworzą cztery osoby – troje pracowników naukowo-dydaktycznych dodatkowo (poza działalnością dydaktyczną i naukową) wykonujących prace redakcyjne i techniczne, w tym jedna pełniąca również funkcję kierownika, oraz grafik komputerowy pracujący w wymiarze pół etatu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska, dr Małgorzata Pawłowska; redaktorzy techniczni: dr Iwona Fokt, mgr Krzysztof Steinke

Obecnie prócz stałego składu kolegium z Wydawnictwem współpracują: mgr Teresa Brodniewicz, dr Stefan Drajewski, dr Waldemar Gawiejnowicz, dr hab. Michał Piotrowski, dr Ewa Rzanna-Szczepaniak oraz tłumaczki: Beata Brodniewicz i mgr Katarzyna Piotrowska (np. kolegium redakcyjne czasopisma „De Musica Commentarii” tworzą: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska – redaktor naczelna, mgr Teresa Brodniewicz, dr Stefan Drajewski, dr Iwona Fokt, dr Małgorzata Pawłowska). Komputerową edycją nut zajmują się mgr Andrzej Bielerzewski, mgr Monika Kusz i mgr Marcin Matuszewski, natomiast nad realizacją nagrań CD i DVD czuwają dr Michał Garstecki i mgr Michał Łaszewicz. „czytaj więcej…”


WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I. J. PADEREWSKIEGO

ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań

tel. 061 856 89 11

e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl

dr Małgorzata Pawłowska – redaktor naczelna
dr Iwona Fokt – koordynator pracy Wydawnictwa
mgr Krzysztof Steinke – redaktor techniczny


Do pobrania: Dysponenda 2021/2022


ePNP_180x180

 

 

Wybrane publikacje Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zostały zamieszczone na platformie epnp.pl.

 

Skip to content