Aktualności

Publikacje

Poczytajmy!

1920-2020. Poczet kompozytorów pedagogów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu opr. Teresa Dorożała-Brodniewicz.

Jubileusze stanowią okazję do różnego rodzaju podsumowań, wspomnień, retrospekcji. „Nasi Mistrzowie i ich sztuka” to hasło przewodnie obchodów stulecia działalności Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Myśl ta może stanowić także motto publikacji, która gromadzi zwięzłe życiorysy artystyczne kompozytorów pedagogów związanych z poznańską uczelnią muzyczną w latach 1920-2020. Ich wielowymiarowa aktywność w zakresie twórczości, edukacji, organizacji pracy Akademii oraz procesu dydaktycznego w znaczący sposób kształtowała i kształtuje poziom artystyczny oraz naukowy Jubilatki.

Opracowanie zawiera kilkadziesiąt sylwetek artystycznych kompozytorów pedagogów uczelni, z uwzględnieniem rysu biograficznego i dorobku twórczego. W gronie pedagogów nieżyjących opis dotyczy nie tylko kompozytorów, ale także pedagogów reprezentujących inne specjalności artystyczne Akademii, również parających się kompozycją. Spośród twórców żyjących wybrano wyłącznie absolwentów klas kompozycji.

Zapraszamy do lektury!

Pełna oferta Wydawnictwa: https://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/inne-jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/wydawnictwo/