Anons

Publikacje

Moniuszko redivivus – płyta w darze dla rodaków na Litwie

Obrazek przedstawia worek z prezentami Św. Mikołaja69 egzemplarzy wydanej przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w październiku br. płyty pt. Moniuszko redivivus trafiło do litewskich szkół z polskim językiem nauczania w Wilnie: do Gimnazjum Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysław Syrokomli, Szkoły-Przedszkola „Źródełko” oraz do Rzeszy (wieś), Dukszt Pijarskich, Kolonii Wileńskiej, Mejszagoły, a także do lokalnego Hospicjum.
Płyty zostały zawiezione do Wilna i przekazane przez Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, reprezentowane przez prezesa Towarzystwa, p. Ryszarda Liminowicza. W jego imieniu przekazujemy społeczności Akademii podziękowania i najlepsze życzenia świąteczne oraz noworoczne.

 


Moniuszko Redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”.

Wysokość dofinansowania: 150 000 zł.
Wartość całkowita projektu: 150 000 zł.