Aktualności

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA WOKALNE I i II STOPNIA 2020/2021

KURS PRZYGOTOWAWCZY NA STUDIA WOKALNE
I i II STOPNIA

 

Instytut Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje kurs przygotowawczy na studia wokalne I i II stopnia. Celem kursu jest:

  • jak najlepsze przygotowanie kandydatów do kierunkowych egzaminów wstępnych na studia,
  • zaznajomienie z zasadami i formą rekrutacji,
  • rozwijanie własnych umiejętności wokalnych i muzycznych.

Kurs odbędzie się w następujących terminach:

sobota, 25 kwietnia 2020
sobota, 9 maja 2020
sobota, 23 maja 2020
sobota, 6 czerwca 2020

W ramach kursu przygotowawczego kandydaci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:

  • dykcja i recytacja – 4 godz. (zajęcia grupowe)
  • aktorstwo – 4 godziny (zajęcia grupowe)
  • kształcenie słuchu – 4 godziny (zajęcia grupowe)
  • śpiew solowy – 4 godziny (zajęcia indywidualne)
  • praca z akompaniatorem – 2 godziny (zajęcia indywidualne)

Zajęcia prowadzą pedagodzy Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. W przypadku indywidualnych zajęć śpiewu solowego istnieje możliwość wyboru nauczyciela z grupy pedagogów zatrudnionych w Instytucie Wokalistyki.

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej lekcji śpiewu solowego z pedagogiem śpiewu i akompaniatorem. Koszt jednej godziny lekcyjnej takich zajęć wynosi 170 zł.

Opłata za Kurs wynosi 870 zł.

Zapisy do dnia 19 kwietnia 2020 roku, na adres: nszlafczynska@amuz.edu.pl

Opłatę za Kurs Przygotowawczy należy dokonywać przelewem na rachunek:

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

z dopiskiem KURS WOKALNY 2020

Bliższych informacji udziela Kierownik Kursu dr hab. Szymon Musioł
tel. 691 898 225, e-mail: smusiol@amuz.edu.pl