Anons

Publikacje

Kurs przygotowawczy na studia wokalne I i II stopnia

 

Instytut Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego organizuje kurs przygotowawczy na studia wokalne I i II stopnia. Celem kursu jest jak najlepsze przygotowanie kandydatów do kierunkowych egzaminów wstępnych na studia, zaznajomienie z zasadami i formą rekrutacji oraz rozwijanie własnych umiejętności wokalnych i muzycznych.

Kurs odbędzie się w następujących terminach:

sobota, 13 kwietnia 2024

sobota, 20 kwietnia 2024

sobota, 18 maja 2024

W ramach kursu przygotowawczego kandydaci mają możliwość uczestniczenia w następujących zajęciach:

aktorstwo – 6 godzin (zajęcia grupowe)

taniec i ruch sceniczny – 6 godzin (zajęcia grupowe)

kształcenie słuchu – 6 godzin (zajęcia grupowe)

śpiew solowy lub musicalowy – 3 godziny, w tym 2 godziny z pianistą (zajęcia indywidualne)

Zajęcia prowadzą pedagodzy Instytutu Wokalistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu. W przypadku indywidualnych zajęć śpiewu solowego lub musicalowego istnieje możliwość wyboru nauczyciela z grupy pedagogów zatrudnionych w Instytucie Wokalistyki.

 

Opłata za Kurs wynosi 1200 zł.

 

Zapisy do dnia 3 kwietnia 2024 roku, na adres: dpawelska@amuz.edu.pl.
Należy wskazać wybraną specjalność (śpiew solowy lub śpiew musicalowy).

Opłatę za Kurs Przygotowawczy należy dokonywać przelewem na rachunek:

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Bank Zachodni WBK S.A.
pl. Wolności 15, VI Oddz. w Poznaniu
nr 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907

z dopiskiem KURS WOKALNY 2024

 

UWAGA! Kurs zostanie uruchomiony tylko w przypadku zgłoszenia minimum 10 osób chętnych 

 

Afisz zawiera informacje na temat Kursu Wokalnego w kwietniu i maju 2024