Relacja

Publikacje

Baroque Project 2024. Bachowska Pasja w kościele oo. Franciszkanów

 

W dniu 11 marca br. zespół wokalny Baroque Ensemble AM Poznań przygotowany przez Marzenę Michałowską oraz MuOB – Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa wykonały Pasję wg św. Jana BWV 245 Johanna Sebastiana Bacha pod kierownictwem Jarosława Thiela. Zespołom towarzyszyli zaproszeni goście, artyści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej: Johannes Gaubitz – tenor (Ewangelista), Piotr Olech – kontratenor, Maciej Gocman – tenor, Sebastian Szumski – bas, Radosław Kamieniarz – skrzypce (koncertmistrz), Paweł Stawarski – skrzypce, Dominik Dębski – altówka, Hanna Piasna – obój.

Genialne dzieło genialnego twórcy zabrzmiało w pełni przekonująco, pokazując wyjątkowe zaangażowanie młodych artystów, poparte znajomością historycznych technik wykonawczych, zrozumieniem istoty religijnego przesłania dzieła, świadomością znaczenia i doskonałym wykorzystaniem zasad barokowej retoryki muzycznej.

Jarosław Thiel poprowadził bachowską Pasję stosując narrację pełną pokory, ale zarazem żarliwości i religijnego uniesienia, bogatą w dramatyczne zwroty muzycznej akcji. Przejmująca interpretacja dzieła sugestywnie oddała ludzkie i mistyczne oblicze oraz uniwersalne przesłanie Męki Pańskiej.

Wszystkim wykonawcom oraz organizatorowi, Katedrze Pieśni i Kameralistyki Wokalnej, dziękujemy za wspaniały wieczór!

KOLEGIUM REKTORSKIE

Afisz zawiera informację na temat projektu Poznań Baroque w dniu 11 marca 2024