Anons

Publikacje

II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na szkolną miniaturę

Prawykonanie utworu, rejestracja audio oraz konsultacje z wybranym kompozytorem – to wszystko  czeka na młodych adeptów sztuki w Wielkopolsce w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego na szkolną miniaturę, organizowanego przez Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Pile oraz Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. To okazja, by w rozpoczynającym się 2024 roku sprawdzić swoje umiejętności i nabyć nowe doświadczenia, a także spotkać się z własną muzyką na żywo.

W wydarzeniu może wziąć udział każdy uczeń szkoły muzycznej II stopnia z Polski.  Przedmiotem konkursu jest utwór skomponowany w dowolnej stylistyce na skład od 2 do 4 wykonawców, wybrany spośród następujących instrumentów: skrzypce, klarnet, puzon, fortepian. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.

Szczegóły w Regulaminie dostępnym na: www.gov.pl/web/zsmpila/ii-ogolnopolski-konkurs-kompozytorski.

Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2024 roku.

 


ENG.

2nd National Composition Contest for a school miniature

The premiere performance of the work, audio recording and consultations with a selected composer – all this awaits young adepts of art as part of the 2nd National Composition Contest for a school miniature taking place in Greater Poland. The event is organized by the Fryderyk Chopin Music School in Piła (Zespół Szkół Muzycznuch im. Fryderyka Chopina w Pile) and the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu). This is an opportunity to test your skills and gain new experiences as well as experience your own music being performed live.

Any student of secondary music school in Poland can take part in the contest. The subject of the competition is a piece composed in any style for 2 to 4 performers, selected from the following instruments: violin, clarinet, trombone, piano. One participant may submit a maximum of two works to the competition.

Details in the contest rules available at: www.gov.pl/web/zsmpila/ii-ogolnopolski-konkurs-mieszorski.

The application deadline is April 30, 2024.

 

Zaproszenie – II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski PDF
II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski – Regulamin PDF
II Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski – Załącznik 1 i 2 PDF