Komunikaty

Publikacje

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze letnim (PL/ENG.)

 

KOMUNIKAT

Przypominam o obowiązku elektronicznych zapisów na przedmioty fakultatywne w semestrze letnim. Wyboru fakultetów należy dokonać za pośrednictwem systemu eHMS w okresie od 29 stycznia do 12 lutego br.

Uwaga! Fakultety wybrane i realizowane w semestrze zimowym nie są automatycznie przenoszone na semestr letni.

 

PROREKTOR ds. studenckich i dydaktyki
dr hab. Szymon Musioł

Poznań, dnia 8.01.2024 r.

 


ANNOUNCEMENT

We kindly remind you that it is obligatory to register online for second semester elective coursesYou can choose your elective courses via the eHMS system between January 29th and February 12th. 

Attention! The courses selected for the first semester are not automatically selected for the second semester. 

 

VICE-RECTOR FOR STUDENT AFFAIRS AND DIDACTICS
Szymon Musioł, PhD, DSc

Poznań, 8-01-2024

 

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2023-2024 DOC

OGÓLNOUCZELNIANA LISTA FAKULTETÓW 2023-2024 PDF