Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej działa przy Katedrze Edukacji Muzycznej Instytutu Edukacji Artystycznej. Działalność Koła dotyczy szeroko rozumianej edukacji muzycznej, głównie w odniesieniu do szkolnictwa powszechnego. Członkowie Koła organizują szereg warsztatów muzycznych, koncertów, prelekcji, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Uczelni, jak i w placówkach zaprzyjaźnionych. Koło współorganizuje konkursy i przeglądy muzyczne (chóralne), których organizatorem jest Katedra Edukacji Muzycznej we współpracy z innymi podmiotami. Członkowie SKNEM są zaangażowani w konferencje i seminaria metodyczne i naukowe, współorganizują spotkania i warsztaty z metodykami, pedagogami i artystami spoza Uczelni, a także organizują warsztaty i konkursy dla grona studenckiego. Ponadto, członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, których efektami są publikacje naukowe oraz prelekcje podczas konferencji. Koło uczestniczy także w międzynarodowych projektach, które odbywają się w Polsce, jak i poza granicami kraju.

 

SKNEM współpracuje z instytucjami artystycznymi, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi.

Zarząd SKNEM w roku akademickim 2021/2022:
Przewodnicząca –  Aleksandra Panek
Zastępca Przewodniczącej –  Anna Kluczyńska
Sekretarz –  Wiktoria Rombalska

 

Opiekunowie SKNEM:
dr Natalia Kłysz-Sokalska
mgr Izabela Zalewska

 

Znajdziecie nas również na Facebooku -> Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Skip to content