Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej działa przy Katedrze Edukacji Muzycznej Instytutu Edukacji Artystycznej. Działalność Koła dotyczy szeroko rozumianej edukacji muzycznej, głównie w odniesieniu do szkolnictwa powszechnego. Członkowie Koła organizują szereg warsztatów muzycznych, koncertów, prelekcji, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Uczelni, jak i w placówkach zaprzyjaźnionych. Członkowie SKNEM są zaangażowani w konferencje i seminaria metodyczne i naukowe, współorganizują spotkania i warsztaty z metodykami, pedagogami i artystami spoza Uczelni, a także organizują warsztaty i konkursy dla grona studenckiego. Ponadto, członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, których efektami są publikacje naukowe oraz prelekcje podczas konferencji. Koło uczestniczy także w międzynarodowych projektach, które odbywają się w Polsce, jak i poza granicami kraju.

 

SKNEM współpracuje z instytucjami artystycznymi, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi.

 

Zarząd SKNEM w roku akademickim 2023/2024:

Przewodnicząca –  Julia Osmańska
Zastępca Przewodniczącej –  Kornelia Paks
Sekretarz –  Wojciech Ulenberg

Opiekun SKNEM:
mgr Izabela Zalewska, kontakt: izalewska@amuz.edu.pl

 

Znajdziecie nas również na Facebooku -> Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

 

Skip to content