Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Muzycznej działa przy Katedrze Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Działalność Koła dotyczy szeroko rozumianej edukacji muzycznej, głównie w odniesieniu do szkolnictwa powszechnego. Członkowie Koła organizują szereg warsztatów muzycznych, koncertów, prelekcji, projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Uczelni, jak i w placówkach zaprzyjaźnionych. Koło współorganizuje konkursy i przeglądy muzyczne (chóralne), których organizatorem jest Katedra Edukacji Muzycznej we współpracy z innymi podmiotami. Członkowie SKNEM są zaangażowani w konferencje i seminaria metodyczne i naukowe, współorganizują spotkania i warsztaty z metodykami, pedagogami i artystami spoza Uczelni, a także organizują warsztaty i konkursy dla grona studenckiego. Ponadto, członkowie Koła mają możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, których efektami są publikacje naukowe oraz prelekcje podczas konferencji. Koło uczestniczy także w międzynarodowych projektach, które odbywają się w Polsce, jak i poza granicami kraju.

SKNEM współpracuje z instytucjami artystycznymi, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi.

Zarząd SKNEM w roku akademickim 2018/2019:
Przewodnicząca – Julia Wolska
Zastępca Przewodniczącej – Marta Stefaniak
Sekretarz – Antonina Pedrycz

Opiekunowie SKNEM:
prof. dr hab. Leon Zaborowski
mgr Natalia Kłysz-Sokalska