Koło Naukowe Studentów Specjalności Muzyka Kościelna

Koło Naukowe studentów specjalności muzyka kościelna zostało założone w 2006 roku przez prof. dr hab. Krystynę Domańską-Maćkowiak i ma na celu poszerzaniu wiedzy dotyczącej zagadnień muzyki kościelnej. Swoje działania prowadzi w ramach Regulaminu, które wyrażają się: spotkaniami z zapraszanymi gośćmi (profesorami Uczelni oraz uznanymi muzykami kościelnymi), prelekcjami studentów lat dyplomowych, podczas których dzielą się owocami badań, wyjazdami studyjnymi w celu poznawania instrumentów, pracowni organmistrzowskich oraz rękopisów w archiwach, organizowaniem koncertów oraz działalności duszpastersko-muzycznej.

Prace nadzoruje Katedra Muzyki Kościelnej, natomiast opiekunem jest ks. dr hab. Mariusz Białkowski prof. AMP.

Skład Zarządu:
przewodnicząca – Julia Scheller
wiceprzewodniczący – Paweł Szott
sekretarz – Dawid Marciniak

Skip to content