Artystyczno-Naukowe Koło Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki

Artystyczno-Naukowe Koło Studentów
Kompozycji i Teorii Muzyki 

 

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Neofonia” połączonej z Międzyuczelnianym Koncertem Kompozytorskim, regularnie organizuje także Studenckie Koncerty Muzyki Współczesnej oraz Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie Młodych Twórców z udziałem zaproszonych gości reprezentujących wszystkie polskie uczelnie muzyczne.

 

Zarząd ANKSKiT w roku akademickim 2020/2021:

Przewodnicząca: Justyna Tobera

Opiekun ANKSKiT:
dr Michał Janocha

 

Statut ANKSKiT

 

 

Skip to content