Artystyczno-Naukowe Koło Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki

Artystyczno-Naukowe Koło Studentów
Kompozycji i Teorii Muzyki 

 

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Neofonia” połączonej z Międzyuczelnianym Koncertem Kompozytorskim, regularnie organizuje także Studenckie Koncerty Muzyki Współczesnej oraz Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie Młodych Twórców z udziałem zaproszonych gości reprezentujących wszystkie polskie uczelnie muzyczne.

 

Zarząd ANKSKiT w roku akademickim 2021/2022:

Przewodnicząca – Justyna Tobera

Joanna Czarny
Mikołaj Jarczyński
Magdalena Sobolewska
Monika Wierbiłowicz
Joanna Wilczyńska

Opiekun Koła:
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

 

STATUT AN KiTM (18.10.2021)

 

 

 

Skip to content