Artystyczno-Naukowe Koło Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Neofonia” połączonej z Międzyuczelnianym Koncertem Kompozytorskim, regularnie organizuje także Studenckie Koncerty Muzyki Współczesnej oraz Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie Młodych Twórców z udziałem zaproszonych gości reprezentujących wszystkie polskie uczelnie muzyczne.

 

Zarząd ANKSKiT w roku akademickim 2023/2024:

Przewodniczący – Mikołaj Jarczyński

Justyna Tobera
Joanna Czarny
Artur Szczepkowski

Opiekun Koła:
dr hab. Agnieszka Zdrojek-Suchodolska

 

Statut ANKSKiTM (164 KB)

 

 

 

Skip to content