Artystyczno-Naukowe Koło Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki

Artystyczno-Naukowe Koło Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki 

 

Koło Artystyczno-Naukowe Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Neofonia” połączonej z Międzyuczelnianym Koncertem Kompozytorskim, regularnie organizuje także Studenckie Koncerty Muzyki Współczesnej oraz Międzyuczelniane Koncerty Kompozytorskie Młodych Twórców z udziałem zaproszonych gości reprezentujących wszystkie polskie uczelnie muzyczne.

 

Koło Artystyczno-Naukowe na facebooku

Statut Koła Artystyczno-Naukowego