XI Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. D. Danczowskiego, XI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. A.B. Ciechańskiego/26.03.-2.04.2023

XI Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego i XI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego dobiegły końca. Jury w składzie:

prof. dr hab. Bartosz Bryła – przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Czerwiński
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Leszek Sokołowski
prof. dr hab. Tomasz Strahl
prof. dr hab. Waldemar Tamowski
dr hab. Tomasz Lisiecki

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

XI Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Dezyderiusza Danczowskiego:

I miejsce — Antoni Wrona
II miejsce ex aequo — Marta Rasztar, Dominik Drewniak
III miejsce — Aneta Stefańska

Wyróżnienia otrzymali: Michał Hałoń, Artur Mycroft, Jagna Słocińska, Szymon Szopa, Konstancja Śmietańska.

XI Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego:

I miejsce — Krzysztof Kostrzewski
II miejsce — Jakub Zoń
III miejsce — Michał Wermiński

Wyróżnienia otrzymali: Marcin Jurgielewicz, Marcin Rybiński, Krzysztof Syrzisko.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejne edycje Konkursów!

2 kwietnia 2023 r.


Konkursy odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Poznania.
Afisz Konkursów może zachęcać do przyjścia na przesłuchania konkursowe

Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy im. Adama Bronisława Ciechańskiego organizowany jest od 1974 roku co pięć lat przez Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Od początku Konkurs organizowany jest równolegle z Ogólnopolskim Konkursem Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego. W 2023 r. przypada jedenasta edycja obu konkursów, która odbędzie się w dniach 26 marca – 2 kwietnia br. w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jest wyłącznym organizatorem tej edycji Konkursów.

Do Konkursu im. D. Danczowskiego zgłosiło się 42 wiolonczelistów, a do Konkursu im. A.B. Ciechańskiego 24 kontrabasistów.
Pracom Jury będzie przewodniczył prof. dr hab. Bartosz Bryła — kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Gitary poznańskiej Akademii Muzycznej.

Przesłuchania konkursowe każdego z konkursów w trzech etapach będą się odbywać w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, przy ul. Święty Marcin 87 w Poznaniu. Wstęp na przesłuchania jest WOLNY.

Przesłuchania rozpoczną w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 9.00 uczestnicy Konkursu Wiolonczelowego; 29 marca 2023 r. o godz. 9.00 swoje przesłuchania rozpoczną uczestnicy Konkursu Kontrabasowego.

W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursami władze uczelni  podjęły decyzję o zwiększeniu łącznej puli nagród, które zostaną przyznane w konkursach. W każdym z konkursów Jury przyzna nagrody o łącznej wysokości 10 000 PLN.

Koncert Inauguracyjny: 26 marca (niedziela) 2023 r., godz. 18.00, Aula Nova
Koncert Laureatów: 2 kwietnia (niedziela) 2023 r., godz. 11.00, Aula Nova


 

Regulamin Konkursów Danczowskiego Ciechańskiego

 


Zdjęcie przedstawia wiolonczelistę Dezyderiusz Danczowskiego, patrona Ogólnopolskiego Konkursu Wiolonczelowego, który organizowany jesst w Poznaniu od 1974 r. w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana PaderewskiegoDezyderiusz Danczowski, wiolonczelista i pedagog; ur. 16 marca 1891, Battonya (Węgry); zm. 25 sierpnia 1950, Trzcińsk-Zdrój. Kształcił się jako wiolonczelista w Konserwatorium Lwowskim oraz w Lipsku, gdzie w roku 1909 zadebiutował przedstawiając Koncert h-moll Antonina Dvořáka. Do roku 1914 piastował stanowisko koncertmistrza grupy wiolonczel w Filharmoniii Lipskiej. Lata I wojny światowej spędził w Rosji, przebywając w Kijowie, Odessie i Taganrogu.
Do Poznania przyjechał w roku 1918. Znalazł się w gronie pierwszych pedagogów zorganizowanego w roku 1920 Konserwatorium Poznańskiego. Grał w orkiestrze Poznańskiego Teatru Operowego; był także członkiem cenionego w latach międzywojennych Kwartetu Polskiego, występującego w składzie: Zdzisław Jahnke – I skrzypce, Tadeusz Gonet, następnie Władysław Witkowski – II skrzypce, Tadeusz Szulc, następnie Jan Rakowski – altówka, Dezyderiusz Danczowski – wiolonczela.
W latach 1923-1933 pracował w Stanach Zjednoczonych; w szkole muzycznej w Cincinnati prowadził klasę wiolonczeli i kameralistyki. Był też koncertmistrzem grupy wiolonczel w tamtejszej orkiestrze symfonicznej.
W roku 1933 Danczowski osiadł we Lwowie, gdzie objął stanowisko I wiolonczelisty w Operze oraz profesora gry wiolonczelowej w Konserwatorium. Do Poznania powrócił w roku 1935. Podjął obowiązki pedagogiczne w Konserwatorium Poznańskim oraz zatrudnił się powtórnie w orkiestrze Teatru Wielkiego, zasiadając przy pierwszym pulpicie wiolonczel. Ponownie też współuczestniczył w występach Kwartetu Polskiego.
Podczas II wojny światowej przebywał w Warszawie i prowadził tajne nauczanie muzyki. W roku 1945 znalazł się w Krakowie i pracował w orkiestrze Filharmonii. Od roku 1946 działał na terenie Poznania: jako profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, koncertmistrz Opery Poznańskiej i kameralista reaktywowanego Kwartetu Polskiego.
Danczowski był wybitnie utalentowany wirtuozem wiolonczeli. Swój kunszt instrumentalisty prezentował także – zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym – jako solista koncertów symfonicznych na terenie Polski, w miastach europejskich i amerykańskich. W recenzjach podkreślano wyważoną, pełną elegancji interpretację oraz piękną, głęboko osadzoną barwę instrumentu. Był w swoich czasach niekwestionowanym autorytetem w zakresie gry wiolonczelowej.

Od 1974 odbywa się w Poznaniu Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelistów jego imienia.

Źródło: Polmic; fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

Fotografia przedstawia kontrabasistę, Adama Bronisława Ciechańskigo i Stefana Bolesława Poradowskiego przy fortepianieAdam Bronisław Ciechański, kontrabasista i pedagog; ur. 8 grudnia 1882, Sulmierzyce; zm. 17 maja 1957, Poznań. Studia w zakresie gry na kontrabasie odbywał w latach 1896-1905, początkowo w Hanowerze, a następnie w Berlinie i Hamburgu. Był instrumentalistą orkiestr niemieckich, m.in. w Hanowerze i w latach 1904-1905 w Kolonii. Pracował także na terenie Rosji: w Petersburgu i Moskwie w latach 1905-1906. Podczas I wojny światowej grał w zespole orkiestrowym opery w Charlottenburgu.
W roku 1919 osiedlił się w Poznaniu i objął stanowisko koncertmistrza grupy kontrabasów w Teatrze Wielkim oraz w Orkiestrze Symfonicznej Stołecznego Miasta Poznania. Należał do Poznańskiego Zespołu Muzyki Kameralnej i Poznańskiego Tria Smyczkowego. Występował także jako solista, z wielkim talentem propagując kontrabas jako instrument koncertowy.
Z inspiracji Ciechańskiego, działający w międzywojennym Poznaniu kompozytorzy – Stefan Bolesław Poradowski w roku 1929 oraz Tadeusz Zygfryd Kassern w roku 1937 – napisali koncerty kontrabasowe, których był on pierwszym wykonawcą, a Feliks Nowowiejski wprowadził rozbudowane solowe partie dla kontrabasu w swoim poemacie symfonicznym Beatrice.
Równolegle z czynnym uprawianiem muzyki Ciechański pełnił obowiązki pedagoga w Konserwatorium Poznańskim, od 1920 roku ucząc tam gry na kontrabasie.
Po okresie okupacji hitlerowskiej, podczas której przebywał w Krakowie, Ciechański powrócił do Poznania i ponownie objął funkcję I kontrabasistów w orkiestrze operowej. W poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej prowadził klasę kontrabasu.
„AbeCe” – tak Ciechańskiego nazywano – był nie tylko znakomitym muzykiem i utalentowanym pedagogiem, ale także wyróżniającą się na tle muzycznego Poznania niekonwencjonalną, pełną dowcipu i fantazji osobowością artystyczną.
Został odznaczony Wojewódzką Nagrodą Muzyczną (1948), Złotym Krzyżem Zasługi (1952), Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta” (1953).

Od 1974 roku odbywa się w Poznaniu Ogólnopolski Konkurs Kontrabasistów jego imienia.

 

Źródło: Polmic, fot. Polona

 


Patroni honorowi:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoLogotypy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...

Marszałek Województwa Wielkopolskiegologotyp Patronat honorowy Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta PoznaniaPatronat honorowy Prezydent Miasta Poznania

 

Sponsor:

Baner z logotypem Banku Polskiego PKO

 

Patroni medialni:

Skip to content