Archiwum miesięczne: Kwiecień 2021

Komunikat dla studentów III roku I st. z dnia 30.04.2021 r. dot. realizacji praktyk ogólnopedagogicznych

PRAKTYKI OGÓLNOPEDAGOGICZNE 2020/2021 Studenci III roku mogą zaliczyć jeszcze praktyki ogólnopedagogiczne poprzez uczestniczenie w wykładzie interaktywnym Pani mgr Moniki Kusz, który odbędzie się w piątek 21 maja 2021 w godz. 9 30 – 11 00 w Sali Prezydenckiej. Zapisy przyjmowane są mailowo na adres: akozub@amuz.edu.pl

więcej »

“I Akademickie Seminarium Techniki pamięciowe – mapping utworów muzycznych”

Szykujemy dla Państwa coś specjalnego!!! 🎶 W tym tygodniu w Sali Prezydenckiej odbyły się nagrania do: “I Akademickiego Seminarium Techniki pamięciowe – mapping utworów muzycznych” zorganizowanego przez Katedrę fortepianu oraz Koło Naukowe Pianistów. Podczas wykładów zostaną zaprezentowane mapy graficzne utworów z literatury pianistycznej m.in. F. Chopina, jak również mogą się Państwo spodziewać kilku muzycznych niespodzianek. Całość wydarzenia zostanie opublikowana 10 maja w dwóch […]

więcej »

Inauguracja działalności Akademickiego Teatru Muzycznego „Olimpia”!

Trwają próby do spektaklu „Leśniczy w Kozienickiej Puszczy” Karola Kurpińskiego, w którym wystąpią studenci Instytutu Wokalistyki. Premiera dzieła urodzonego we Włoszakowicach praojca opery narodowej odbędzie się w piątek, 7 maja, o godz. 16.00. Ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne wydarzenie będzie miało charakter zamknięty, bez udziału publiczności. Planujemy nagranie spektaklu, a następnie udostępnienie fragmentów w mediach społecznościowych Akademii. Mamy nadzieję, że niebawem sytuacja ulegnie zmianie i wkrótce będziemy mogli pokazać […]

więcej »

Serdecznie zapraszamy na Webinar “Fonetyka języka włoskiego w śpiewie klasycznym”

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ WEBINARIUM ODBĘDZIE SIĘ POPRZEZ PLATFORMĘ MSTEAMS (aby przejść do wydarzenia kliknij link): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjExNmE3NmEtMjVjOC00NjY3LWE2OTQtNjc0OTFjMmZmMmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2232e2ac89-9c01-485b-ac8a-3ed606da47dc%22%2c%22Oid%22%3a%222aa384dc-f134-493a-b589-12ce8eb63f49%22%7d Piątek, 30.04.2021, godz. 11.00, ONLINE Webinar “Fonetyka języka włoskiego w śpiewie klasycznym” Katedra Pieśni i Kameralistyki Wokalnej zaprasza na kolejny Webinar z serii, dotyczącej fonetyki i stylistyki repertuaru wokalnego w językach obcych. Prowadzącym spotkanie będzie Prof. Ubaldo Fabbri, pianista, couch i korepetytor wokalny. Wybitny znawca tematu, prowadzi kursy mistrzowskie […]

więcej »

Komunikat dotyczący GRUSZY

UWAGA GRUSZA! Szanowni Państwo! Druki wniosków (o dofinansowanie oraz urlopowego) prosimy pobierać ze strony: https://amuz.edu.pl/o-uczelni/dzial-kadr/dokumenty-do-pobrania/ Wnioski prosimy wysyłać pod adresem: grusza@amuz.edu.pl wyłącznie z poczty służbowej lub pozostawić w skrzynce podawczej w portierni do 7.06.2021 r. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku urlopowego.

więcej »

Poczytajmy!

Stefan Drajewski, Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego Stefan Drajewski, pedagog Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki, a także wieloletni dziennikarz i obserwator kultury muzycznej Poznania i Polski, szczególnie blisko związany jest ze światem baletu i tańca. Żywe zainteresowanie tą dziedziną przełożyło się na kilkadziesiąt artykułów, a także kilka publikacji książkowych, wśród których szczególne miejsce zajmują te poświęcone życiu i twórczości Conrada Drzewieckiego – wybitnego tancerza […]

więcej »

Komunikat 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie spotkania dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/22

Na dzień 30.04.2021 r. g. 10.00 zaplanowane zostało spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej celem omówienia zasad rekrutacji oraz wymaganych dokumentów.  Możliwy jest również udział w formie zdalnej poprzez platformę internetową Zoom. Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się drogą mailową do p. Alicji Bohdanowicz-Murawskiej abohdanowicz@amuz.edu.pl    prof. dr hab. Warcisław Kunc

więcej »

XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Musica practica, musica theoretica: Utwór muzyczny jako komunikat / 17th International Conference from the series Musica Practica, Musica Theoretica: A Musical Work as a Message

INFORMUJEMY, IŻ TRANSMISJA WYDARZENIA ODBĘDZIE SIĘ POPRZEZ MSTEAMS (aby przejść do wydarzenia kliknij link):   20.04.2021   21.04.2021     ONLINE 20-21.04.2021 (20th – 21st April) XVII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Musica practica, musica theoretica: Utwór muzyczny jako komunikat 17th International Conference from the series Musica Practica, Musica Theoretica: A Musical Work as a Message    

więcej »