Aktualności

Publikacje

Poczytajmy!

Stefan Drajewski, Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego

Stefan Drajewski, pedagog Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki, a także wieloletni dziennikarz i obserwator kultury muzycznej Poznania i Polski, szczególnie blisko związany jest ze światem baletu i tańca. Żywe zainteresowanie tą dziedziną przełożyło się na kilkadziesiąt artykułów, a także kilka publikacji książkowych, wśród których szczególne miejsce zajmują te poświęcone życiu i twórczości Conrada Drzewieckiego – wybitnego tancerza i choreografa, reformatora polskiego baletu.

Dziś zapraszamy do lektury książki Ekfraza dzieła muzycznego w choreografiach Conrada Drzewieckiego z roku 2017, w której autor dowodzi obecności silnego związku między zastosowanym przez choreografa ruchem a strukturami muzycznymi; pisze: „Drzewiecki traktował choreografię niemal jak synonim reżyserii; jego choreografie mają charakter spektakli teatralnych, w których istotną rolę pełną także pozostałe składniki przedstawienia teatralnego, z dominującą rolą muzyki”. 

Relację między dziełem muzycznym a układem choreograficznym autor rozpatruje w kontekście pojęcia „ekfrazy” – terminu, który pierwotnie odnoszony był do zjawisk z obszaru literatury, później filmoznawstwa, a następnie muzykologii. Dzięki badaniom Stefana Drajewskiego uzyskujemy nowe pojęcie – ekfrazy choreograficznej – które z powodzeniem może być wykorzystywane jako narzędzie do opisu i analizy dzieł choreograficznych.

Zapraszamy do lektury!

 


 

Pełna oferta Wydawnictwa
https://amuz.edu.pl/o-uczelni/struktura/inne-jednostki/jednostki-ogolnouczelniane/wydawnictwo/