Komunikaty

Publikacje

Zmarł prof. Kazimierz Michalik

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 lutego br. zmarł

prof. KAZIMIERZ MICHALIK,

wybitny wiolonczelista, wspaniały pedagog, jeden z twórców polskiej szkoły wiolonczelowej.

Kazimierz Michalik studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli prof. Józefa Drohomireckiego oraz w Akademii Sztuk Muzycznych w Pradze w klasie wiolonczeli prof. Karela P. Sádlo i Miloša Sádlo. Istotny wpływ na jego rozwój artystyczny miały późniejsze kontakty z Mścisławem Rostropowiczem i André Navarrą.

Pracę zawodową rozpoczął w 1951 roku jako muzyk Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Od 1965 roku kontynuował ją w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W obu orkiestrach pełnił obowiązki koncertmistrza. Kameralnie grał w Trio Śląskim i w zespole Solistów Filharmonii Narodowej, z którym odbył wiele tournée zagranicznych i dokonał wielu nagrań. Jako solista koncertował m.in. z Janem Krenzem, Zygmuntem Latoszewskim, Vaclavem Neumannem, Markiem Pijarowskim i Bogusławem Madeyem.

Swoją pracę pedagogiczną rozpoczął w latach 70. w poznańskiej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego, z którą był związany w okresie 1974-1981. Do Jego studentów należeli m.in. Andrzej Bauer, Tomasz Strahl, Michał Dmochowski, Marcin Zdunik, Bartosz Koziak, Aleksander Gebert i Stanisław Pokorski.

Kazimierz Michalik wykładał na kursach mistrzowskich w Polsce, Niemczech, Jugosławii, Finlandii, Hiszpanii i Korei. Zasiadał w jury międzynarodowych konkursów muzycznych im. Johanna Sebastiana Bacha w Lipsku, Praskiego Jara w Pradze, Konkursu im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, im. Gaspara Cassado w Hachioji, Konkursów w Markneukirchen, Pekinie oraz Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, którego był współpomysłodawcą i któremu przewodniczył w latach 1997-2005.

W 2007 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2013 r. został uhonorowany Medalem 100-lecia urodzin Witolda Lutosławskiego, aktywnie działając na rzecz upowszechnienia twórczości i wiedzy o kompozytorze.

 

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Część Jego Pamięci!

Kolegium Rektorskie i społeczność
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

 

Źródło: Wikipedia, polskieradio.pl, Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Fot. Archiwum Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu