Zapytanie ofertowe 6/AG/2017

Akademia Muzyczna w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
kompleksowej konserwacji i serwisowania instalacji klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i nawilżających wraz z przynależnymi instalacjami ciepła
technologicznego, chłodu i uzdatniania wody w budynkach Zamawiającego przy
ul. Św. Marcin 87 w Poznaniu, w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

6AG2017 zapytanie ofertowe

6AG2017 Zał. nr 1 – Zestawienie urządzeń i czynności serwisowych

6AG2017 Zał. nr 2 – Zestawienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych do central wentylacyjnych

6AG2017 Zał. nr 3 – Formularz cenowy

6AG2017 Zał. nr 4 – Wzór umowy

6AG2017 Zał. nr 5 – Formularz oferty

Skip to content