Anons

Publikacje

Zapraszamy na obiad ukraińskich studentów

Obrazek może zapraszać na obiad do Bufetu Akademii, gdzie studenci z Ukrainy mogą zjeść obaid za symboliczną opłatę

Bufet zaprasza pochodzących z Ukrainy studentów naszej uczelni:

od dnia 14 marca br. mogą skorzystać z posiłku w formie zestawu dnia (obiad) za symboliczną opłatę.