Aktualności, Komunikaty

Publikacje

Komunikat i Zarządzenie Rektora w sprawie COVID-19

Obazekodnosi się do pandemii Covid-19 i towarzyszy komunikatom o nowych zarządzeniach

Zachęcamy do zapoznania się aktualnym Komunikatem i Zarządzeniem JM Rektora prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej odnośnie do funkcjonowania uczelni od 28.02.2022:

Nr 4 Komunikat Rektora Covid – luty 2022

Nr 6 Zarządzenie Rektora Covid