XI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uczelni Muzycznych 2022

Harmonogram wykładów XI OKDUM

 

Program koncertu 16.12.2022 XI OKDUM

Program koncertu 17.12.2022 XI OKDUM

Program koncertu 18.12.2022 XI OKDUM

 

ciemny plakat z informacją o konferencji Ciemny plakat z harmonogramu konferencji Ciemny plakat z programami koncertów konferencji

 


Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Uczelni Muzycznych, zaplanowanej na trzy dni: 16-18 grudnia 2022 (piątek, sobota, niedziela) – w siedzibie Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Będzie to okazja do przedstawienia przez Doktorantów referatów, przeprowadzenia dyskusji z nimi związanych oraz wystąpień na jednym z koncertów.

W poznańskiej Akademii Muzycznej działają 3 szkoły doktorskie: Szkoła Doktorska Solowego i Zespołowego Współczesnego Wykonawstwa Muzycznego, Szkoła Doktorska Historycznych Praktyk Wykonawczych i Budowy Instrumentów, Szkoła Doktorska Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej, dlatego przewiduje się aktywny udział z referatami 10 naszych doktorantów, pozostały czas jest do dyspozycji doktorantów z innych uczelni (10-30 osób).

Przewidujemy 3 koncerty. Czas koncertu obejmie w przybliżeniu 2 x 60’. Udział w koncercie wiąże się z koniecznością przedstawienia referatu (min. 15’, max 30’ – w zależności od liczby zgłoszeń).

Wstępny układ konferencji będzie następujący:

16-18 grudnia br. (piątek, sobota, niedziela):
10.00-13.00   referaty (min 4, max 9), sala Prezydencka
15.00-17.30    referaty (min.3, max 7), sala Prezydencka
19.00-21.30    Koncert w Auli Nova

W dniu 18.12.2022 (niedziela) w godz. 13.00-15.30 przewidujemy spotkanie dyrektorów Szkół Doktorskich i kierowników Studiów Doktoranckich. Będzie to okazja do porozmawiania o ocenie śródokresowej, o planach modyfikacji programu studiów, a nade wszystko do wymiany doświadczeń związanych z działaniem szkół doktorskich.

XI OKDUM- Informacje

Informacje: prof. dr hab. Warcisław Kunc: wkunc@amuz.edu.pl, mgr Alicja Bohdanowicz-Murawska abohdanowicz@amuz.edu.pl

 

Wstęp WOLNY

Skip to content