Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki