Aktualności

Publikacje

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Neofonia” – Zaproszenie

Neofonia – Usłyszeć światło, zobaczyć muzykę
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski
3-4 grudnia 2019 roku

 

Do pobrania:
NEOFONIA 2019 – Formularz zgłoszenia referatu na konferencję

NEOFONIA 2019 – Formularz zgłoszenia utworu na koncert

 

Szanowni Państwo,

z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu odbyło się 7 edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej i Międzyuczelnianego Koncertu Kompozytorskiego, w czasie których wygłoszono 94 referaty, 9 wykładów specjalnych, oraz wykonano 110 utworów. Wpisując się w tradycję tego wydarzenia zapraszamy na kolejną, VIII edycję. Odbywać się ona będzie w dniach 3-4 grudnia 2019 roku tradycyjnie w budynku Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (ul. Święty Marcin 87).

W tym roku pochylamy się szczególnie, aby (nomen-omen!) naświetlić obecność światła w muzyce. Zjawisko światła jest  jednym z podstawowych i najlepiej naukowo przebadanych, mającym silny wpływ na wszystkie dziedziny sztuki, których rozwój wiązał się z rozwojem rozważań nad zjawiskami świetlnymi – nie tylko ich fizycznymi właściwościami, ale także percepcyjnymi, metafizycznymi, czy symbolicznymi. W roku stulecia manifestu Bauhausu, nie sposób pominąć zawartej w nim słynnej litografii, ukazującej rozpromienioną, rozświetloną katedrę gotycką (dawniej uobecniającą boskie lux, lumen i splendor) jako technologiczne „światło” prowadzące w modernizm.

Pozornie więc wydawałoby się, że światło, jako zjawisko „przestrzenne” nie ma możliwości bezpośredniego przełożenia w muzyce, sztuce „czasowej”. Jednak już Franz Liszt w 1865 roku, pragnął zakomponować dla swojego oratorium Christus nadprzyrodzone światło (lumière surnaturelle), nie tylko w formie symbolicznej, jako muzyczny emblemat, lecz jako wzmocnienie muzycznych doświadczeń, wprowadzenie zjawiska do utworu in crudo jako projekcji świetlnej.

W ślad za nim poszło wielu znamienitych kompozytorów, w których twórczości znajdujemy zainteresowanie tymi zjawiskami – choćby Richard Wagner, Gustav Mahler, Aleksandr Scriabin, Arnold Schönberg, Olivier Messiaen, na Le noir etoile Gerarda Grisey’a, Hyperionie Georga Friedricha Haasa, czy multimedialnych performatywnych kompozycjach Alexandra Schuberta skończywszy, wprowadzającymi obecność światła w muzyce na zupełnie nowe poziomy i dostarczając rozległe pola badawcze. W tej szerokiej perspektywie, dostrzegamy kilka węzłowych problemów badawczych, do których twórczego rozwiązania i rozszerzenia w wystąpieniu konferencyjnym serdecznie zapraszamy:

  • Światło jako idea (kategoria) metafizyczna, teoretyczna, estetyczna i filozoficzna dla twórczości muzycznej – zarówno w ujęciu historycznym jak i perspektywie najnowszej;
  • Światło jako materiał twórczy, element dzieła muzycznego (sposób zakomponowania);
  • Światło jako instrument (obiekt muzyczny), jako element inscenizacji, instalacji, performance’u, czy kształtowania dramaturgii dzieła;
  • Światło jako emblemat, symbol, alegoria – wyrażenia światła w sposób estetyczny, symboliczny, metafizyczny, duchowy i religijny środkami techniki kompozytorskiej (reprezentacja dźwiękowa). Podobieństwo, przełożenie, czy „przetłumaczenie” fizycznych, filozoficznych czy metafizycznych właściwości światła na język muzyczny;
  • Deskrypcjonizm (środki, mefatory i analogie z innymi sztukami, naukami i dyscyplinami) – kategorie „światła” w teoretycznym opisie muzyki (jasność, widmo, barwa, pryzmat, chronochromia, monochromia itd.), i „muzyczne” kategorie w teoretycznym opisie światła (np. falowanie, pulsowanie itd.);
  • Synestezja – psychiczne i fizyczne powiązanie zmysłów w postrzeganiu i percepcji (szczególnie zjawisk na styku wzroku i słuchu);
  • Kanon literatury wykorzystujący wymienione powyżej aspekty obecności światła w muzyce.

Do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym szczególnie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się muzyką XX i XXI wieku oraz zaproponowaną przez nas tematyką, a więc w pierwszej kolejności kompozytorów, muzykologów i teoretyków muzyki, studentów i doktorantów Akademii Muzycznych, ale także wydziałów i instytutów Nauk o Muzyce Uniwersytetów. Uprzejmie informujemy, że:

  • czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut;
  • czas trwania prezentowanego w czasie koncertu utworu kameralnego – do 7 minut;

Osoby chcące wziąć czynny udział w konferencji oraz kompozytorów zainteresowanych prezentacją swoich utworów prosimy o nadesłanie abstraktów wystąpień lub partytur utworów wraz z formularzem zgłoszeniowym (znajdującym się w załączeniu) na adres e-mail: kolo-an@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 10 listopada 2019 roku. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że organizatorzy planują rejestrację Międzyuczelnianego Koncertu Kompozytorskiego, jednak nie zapewniają obsady wykonawczej do zgłoszonych utworów kameralnych oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień. Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji noclegów oraz zapewniają skromne wyżywienie. Koszty podróży uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje prześlemy Państwu drogą e-mailową najpóźniej do dnia 19 listopada 2019 roku. Mimo to zachęcamy także do śledzenia profilu naszego Koła na Facebooku, na którym niezależnie publikujemy aktualne informacje: https://www.facebook.com/kanamp2012

Do zobaczenia w Poznaniu!

Przewodniczący Koła Artystyczno-Naukowego
Dominik Puk

Opiekun Koła Artystyczno-Naukowego
dr Michał Janocha