Aktualności

Publikacje

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Neofonia” – Zaproszenie

Neofonia
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski

11-12 grudnia 2018

 

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy Neofonia – KONFERENCJA
Formularz zgłoszeniowy Neofonia – KONCERT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Koła Artystyczno-Naukowego Studentów Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w dniach 11-12 grudnia 2018 roku odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Neofonia, której towarzyszyć będzie Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski.

Konferencja po raz kolejny będzie stanowić okazję do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami głównych muzycznych ośrodków akademickich w Polsce. Temat tegorocznej edycji – (współ)twórczość – służy ukazaniu bogactwa i możliwości płynących z twórczej współpracy wielu autorów, a także relacji muzyki z innymi dyscyplinami, w wyniku której powstaje nowe dzieło.

Poniżej przedstawiamy wykaz zaproponowanych obszarów i zagadnień badawczych (dotyczących muzyki XX i XXI wieku):

 • kanon literatury muzycznej powstającej w wyniku działań współtwórczych;
 • twórczość synkretyczna, oparta na współpracy artystów oraz powiązaniu muzyki z innymi dziedzinami sztuki, m.in.: literaturą, sztukami wizualnymi (w tym plastycznymi – obrazem, rzeźbą itp.), filmem, animacją, sztukami choreograficznymi (tańcem i baletem), teatrem, operą;
 • nowe media – kierunki multimedialne, intermedialne, performatywne w obszarze współtwórczości;
 • działania współtwórcze jako metoda twórcza: sposoby współpracy wielu kompozytorów w ramach jednego utworu, bądź przeciwnie – kompozytora i artystów reprezentujących inne dyscypliny;
 • wykonawca jako faktyczny współtwórca utworu (muzyka graficzna, improwizowana itp.);
 • percepcja i rozumienie muzyki, powstającej w wyniku współpracy wielu twórców;
 • festiwale, koncerty, instalacje, warsztaty, konkursy, mecenat, działania wydawnicze związane z powstawaniem utworów muzycznych w warunkach współpracy wielu twórców;
 • zagadnienia prawa autorskiego dotyczące zjawisk, pytań i problemów w obszarze muzycznej współtwórczości;
 • Muzyczny recykling – plądrofonia, sampling, rekompozycja itp.

Wśród proponowanych przez nas zagadnień badawczych nie znajdują się kwestie intertekstualizmu (cytaty, nawiązania, plagiat), czy opracowania istniejących utworów poza warunkami współpracy twórców itp.

Wśród proponowanych przez nas zagadnień badawczych nie znajdują się kwestie przetwarzania istniejących już utworów muzycznych, poza warunkami współpracy twórców – cytaty, intertekstualizm, aranżacje, sampling, rekompozycje itp.

Do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu artystyczno-naukowym w sposób szczególny zapraszamy studentów i doktorantów z kierunków kompozycja i teoria muzyki, muzykologia oraz wszystkich zainteresowanych zaproponowaną tematyką.

W ramach tegorocznej Neofonii zaplanowano Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski, który odbędzie się 11 grudnia 2018 roku w sali koncertowej Aula Nova poznańskiej Akademii Muzycznej. Osoby chcące wziąć czynny udział w konferencji oraz kompozytorów zainteresowanych prezentacją swoich utworów prosimy o nadesłanie partytur wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego pisma) na adres e-mail: kolo-an@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 23 listopada 2018 roku. Zgłoszenia niekompletne i przesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy nie zapewniają obsady wykonawczej do zgłoszonych utworów kameralnych oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych partytur i abstraktów wystąpień.

Organizatorzy oferują uczestnikom pomoc w rezerwacji noclegów oraz zapewniają skromne wyżywienie. Koszty podróży uczestnicy ponoszą we własnym zakresie. Uprzejmie informujemy, że:

 • czas wystąpienia podczas konferencji wynosi 20 minut;
 • czas trwania prezentowanego utworu kameralnego – do 6 minut;

Szczegółowe informacje dotyczące programów konferencji oraz koncertu w ramach Neofonii przekażemy Państwu najpóźniej do 4 grudnia 2018 roku.

Zachęcamy do śledzenia profilu Koła Artystyczno-Naukowego na Facebooku:
https://www.facebook.com/kanamp2012.

            Mamy nadzieję, że konferencja oraz zaplanowany koncert będą stanowić niebywałą okazję do przedstawienia wyników własnych badań i zaprezentowania twórczości, a zaproponowana przez nas tematyka okaże się dla Państwa interesująca. Liczymy, że kolejna edycja Neofonii pozwoli na zacieśnienie kontaktów między uczelniami oraz okaże się platformą owocnej dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń młodych naukowców i kompozytorów z całej Polski.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Z wyrazami szacunku

Zarząd Koła Artystyczno-Naukowego

Anna Obara
Dominik Puk
Magdalena Sobolewska

Opiekunowie Koła Artystyczno-Naukowego

Ewa Fabiańska-Jelińska
Michał Janocha