Aktualności, Komunikaty

Publikacje

Kulisy zamknięcia „Olimpii” – informacja dotycząca budynku

Wypowiedź JM Rektor prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej, 19.09.2022

 


Szanowni Państwo!

W tej trudnej sytuacji pracujemy nad zapewnieniem ciągłości procesu dydaktycznego i odpowiednich pomieszczeń w miejsce tych utraconych.

Kolegium Rektorskie
Poznań, 13 września 2022 r.

 

Nr 24 Zarządzenie Rektora – zamknięcie Olimpii