Archives

Dodatkowa rekrutacja na dyrygenturę chóralną

Kolorowy slajd z tekstem dotyczącym rekrutacji

Termin rejestracji: do 31 sierpnia br., egzaminy wstępne: 12 września br. Szczegółowe informacje w zakładce KANDYDAT/REKRUTACJA.    

more »

Letnie kursy mistrzowskie w Akademii – śpiew solowy i harfa

szkic wejścia do Akademii Muzycznej

Już po raz kolejny w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu odbędą się letnie kursy mistrzowskie w dwóch dyscyplinach: śpiew solowy i harfa. Zajęcia poprowadzą wykładowczynie Akademii, wybitne specjalistki w swoich dziedzinach artystycznych – prof. AMP dr hab. Joanna Kozłowska i dr Paulina Maciaszczyk. Przy fortepianie uczestnikom kursu wokalnego będzie towarzyszyć prof. dr hab. […]

more »

MONIUSZKO REDIVIVUS

Moniuszko Redivivus – commemoration and promotion of Stanisław Moniuszko’s work on the 150th anniversary of the composer’s death.           Public task financed by  the Ministry of Foreign Affairs ot the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2022.   The amount of the grant: 150 000 zloty. Total project […]

more »

MONIUSZKO REDIVIVUS

Moniuszko Redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora     Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP “Dyplomacja publiczna 2022”. Wysokość dofinansowania: 150 000 zł. Wartość całkowita projektu: 150 000 zł.   Projekt “Moniuszko redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. […]

more »

Akademia z kategorią A w dyscyplinie sztuki muzyczne!

  Z radością i dumą informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, podjętą po zapoznaniu się z wynikami ewaluacji przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu otrzymała kategorię naukową A w dyscyplinie sztuki muzyczne.   Komisja przeprowadziła ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym […]

more »

Dodatkowa rekrutacja 2022-2023

Link do rekrutacji: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/ Komunikat dotyczący dodatkowej rekrutacji 2022/2023

more »

V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny H. Czerny-Stefańska in memoriam/18-25.09.2022

Obrazek przedstawia zdjęcie Haliny Czerny-Stefańskiej i zawiera informację o nagrodach, które zostaną przyznane na konkursie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego     V Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Halina Czerny-Stefańska in memoriam w 100. rocznicę urodzin Patronki Konkursu został dofinansowany w ramach programu rządowego Edukacja artystyczna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość dofinansowania: 60 000,00 […]

more »

Otwarte Warsztaty Aktorskie/wrzesień 2022

Instytut Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego jak co roku organizuje Otwarte Warsztaty Aktorskie. Celem kursu jest: intensywne przygotowanie studentów do zajęć aktorskich w nadchodzącym roku akademickim, umożliwienie udziału w zajęciach aktorskich osobom zainteresowanym studiowaniem w naszej Akademii, odkrywanie i rozwijanie umiejętności aktorskich, praca nad sobą, dla wszystkich zainteresowanych, także dla osób spoza Akademii, przeprowadzenie […]

more »

Komunikat Kanclerza – godziny otwarcia uczelni od 4 lipca do 5 września br.

KOMUNIKAT KANCLERZA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU      Uprzejmie informuję, że od 4 lipca do 5 września 2022 roku Uczelnia będzie otwarta w godzinach 10.00 – 20.00. W powyższym okresie budynek Olimpii  będzie otwarty WYŁĄCZNIE w środy – w ramach Sceny Letniej. Wstęp dla osób zaangażowanych w projekt od godz. 10.00.  Wstęp dla […]

more »

Uwaga, uruchamiamy staż metodyczno-pedagogiczny dla nauczycieli

Folder informacyjny – Staż dla nauczycieli Formularz_zgłoszeniowy na staż nauczycielski (PDF) Program stażu: 1. Lekcje otwarte z pedagogiem uczelni w formie warsztatów i praktycznego przeprowadzania lekcji z uczniami szkół muzycznych I i II stopnia. Możliwość przyjazdu ze swoimi uczniami; możliwość konsultacji „przedkonkursowych”. 2. Metodyka nauczania gry na instrumencie z literaturą specjalistyczną. 3. Komunikacja interpersonalna w […]

more »