Archiwa

Poczytajmy!

Poczytajmy! Z okazji jubileuszu 20-lecia Wydawnictwa Akademii Muzycznej w Poznaniu, który obchodzimy w roku 2020, inicjujemy cykl wpisów zapraszających Państwa do zapoznania się z wybranymi pozycjami opublikowanymi w naszej oficynie – głównie nowościami. Cykl rozpoczynamy od najnowszej pozycji w naszej ofercie, którą jest książka Surzyński, Gieburowski, Nowowiejski. Wybrane aspekty życia i działalności autorstwa dra hab. Waldemara Gawiejnowicza. Publikacja jest pokłosiem szeroko zakrojonych badań jej Autora, […]

więcej »

Zarządzenie Rektora nr 1/2020/2021 dot. organizacji kształcenia i korzystania z infrastruktury w okresie epidemii COVID-19

ZAŁĄCZNIK NR 1 – jest dostępny w wersji papierowej w portierni lub wersji online (kliknij): OŚWIADCZENIE OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z INFRASTRUKTURY UCZELNI Załącznik nr 1

więcej »