Archiwa

SZCZEPIENIA

Uprzejmie informuję, iż Pedagodzy, którzy zarejestrowali się na szczepienie, zostaną zaszczepieni 7 marca 2021 roku.    Miejsce szczepień: MTP, brama nr 4 wejście od ul. Święcickiego, hala 5a.  O godzinie szczepienia zostaną Państwo mailowo/telefonicznie poinformowani.     Proszę na miejsce szczepień przybyć 5 do 10 min. wcześniej i zgłaszać się z dowodem osobistym oraz – najlepiej – z wypełnionym kwestionariuszem.             ……………………………………………………………………………………….. […]

więcej »

Nagroda Artystyczna Miasta Poznania

Wydział Kultury Miasta Poznania ogłasza konkurs na Nagrodę Artystyczna Miasta Poznania! Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku artystycznego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu i instytucjom kultury. […]

więcej »

OBRAZY MUZYKI Liber arborum & Tryptyki polskie

Uprzejmie informujemy iż, od 14 lutego przez najbliższy miesiąc wystawa będzie się znajdować vis-à-vis Sali Prezydenckiej, a przez kolejne dwa tygodnie w Auli Nova.

więcej »