Anons

Publikacje

Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych

Miasto Poznań realizuje XV edycję konkursu o stypendium dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu.

 

Już po raz piętnasty przyznane zostaną Stypendia Miasta Poznania dla laureatek i laureatów oraz finalistek i finalistów olimpiad przedmiotowych podejmujących studia w Poznaniu. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 20 czerwca.

Stypendia Miasta Poznania dla laureatek/laureatów i finalistek/finalistów olimpiad, w wysokości ponad 1000 zł miesięcznie, przyznawane są na jeden rok akademicki – od października do czerwca. Kandydatki i kandydaci, którym przyznane zostanie stypendium, uzyskają tytuł „Stypendystki/Stypendysty Miasta Poznania”. Osoby te, dzięki swoim osiągnięciom, będą sławić imię nie tylko swojej uczelni, ale i Miasta Poznania i tym samym staną się ambasadorkami i ambasadorami marki „Akademicki Poznań”. Do tej pory udało się wesprzeć już 386 młodych talentów.

– Program stypendialny ma zachęcić zdolną młodzież; absolwentki i absolwentów szkół ponadpodstawowych z całej Polski do kontynuowania edukacji właśnie w Poznaniu. Wspierając stypendystki i stypendystów finansowo, chcemy stworzyć im jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju swoich pasji. Ich kolejne sukcesy naukowe z pewnością przyczynią się do wzmocnienia pozycji Poznania jako ośrodka akademickiego – mówi Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Dzięki współpracy z komitetami organizacyjnymi olimpiad przedmiotowych oraz ze szkołami, tegoroczne laureatki/laureaci i finalistki/finaliści otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Poznania oraz Rektorów poznańskich uczelni, wraz z zaproszeniem do podjęcia studiów w naszym mieście.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 mogą składać:

Laureatki i laureaci oraz finalistki i finaliści olimpiad:

 • Artystyczna
 • Biologiczna
 • Chemiczna
 • Filozoficzna
 • Fizyczna
 • Geograficzna
 • Historyczna
 • Informatyczna
 • Języka Angielskiego
 • Języka Białoruskiego
 • Języka Francuskiego
 • Języka Łacińskiego
 • Języka Niemieckiego
 • Języka Rosyjskiego
 • Literatury i Języka Polskiego
 • „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 • Matematyczna
 • Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy deklaracja podjęcia studiów od października 2022 r. na poznańskiej uczelni. Termin składania wniosków mija 20 czerwca 2022 r.

Konkurs koordynuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.

Poznań przyciąga..

 

Zdjęcie przedstawia uśmiechniętą kobietę, na tle której widnieje napis Stypendia dla najlepszych