Komunikaty

Publikacje

STRUKTURY – nowa gra planszowa, czyli jak kolektywnie improwizować

STRUKTURY to nazwa integracyjnej gry logicznej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, wykorzystującej elementy dzieła muzycznego. Głównym celem projektu jest integracja wokół muzycznego procesu twórczego osób z różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami wzrokowymi. Punktem wyjścia i inspiracją do stworzenia planszowej gry logicznej są wydarzenia i postaci związane z polską muzyką ludową i współczesną: Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Eugeniusz Rudnik i Bogusław Schaeffer. Szczególnym elementem projektu jest historia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, które było jednym z najważniejszych ośrodków światowej muzyki eksperymentalnej. Realizacja projektu to proces twórczy – poprzez zabawę z wieloma elementami muzyki, poprzedzoną fachowym wprowadzeniem w obszar historyczny dotyczący muzyki polskiej i wybitnych twórców (z wykorzystaniem m.in. Miniatur E. Rudnika, Trzech utworów w dawnym stylu K. Pendereckiego, Małej suity W. Lutosławskiego czy Monodramu B. Schaeffera).

 

Rozmowa o grze STRUKTURY

STRUKTURY – karty działań

 

Kacper Grzanka, Andrzej Konieczny i Aleksandra Komsta – opracowanie prototypu gry
Joanna Dzięcioł – testerka gry
Magdalena Elegańczyk – przedstawicielka Zespołu Szkół w Osińskich, testerka gry
Patryk Piłasiewicz – koordynator projektu: ppilasiewicz@amuz.edu.pl

 

Opis przebiegu gry STRUKTURY:

  1. Prowadzący (wybierany losowo spośród uczestników) koordynuje podział na grupy lub decyduje o utworzeniu jednej, wspólnej grupy graczy.
  2. Celem gry jest Misja, polegająca na wykonaniu szeregu Zadań, tworzących muzyczną narrację i „zapisywanych” w partyturze graficznej kolejno przez uczestników lub grupy.
  3. Grupy otrzymują plansze, lub na stole ułożona jest jedna plansza ze wszystkich elementów.
  4. Gracze otrzymują zestawy elementów, które w trakcie gry układane są w obrębie planszy i tworzą partyturę graficzną.
  5. Prowadzący objaśnia zasady gry i uruchamia metronom.
  6. Gra toczy się w systemie turowym, tzn. każdy kolejny gracz indywidualnie lub jako przedstawiciel swojej grupy dokonuje zmian w planszy poprzez dołożenie konkretnego elementu i demonstrację czynności, które ten element określa i które mają być wykonane docelowo pod koniec rozgrywki. Wyznacza również uczestnika (lub grupę) odpowiedzialną za wykonanie tej czynności (Zadania).
  7. Po wypełnieniu wszystkich dostępnych miejsc na planszy, prowadzący ogłasza „Partytura jest ukończona”. Zatrzymuje metronom i daje uczestnikom czas na naradę.
  8. Po naradzie prowadzący uruchamia ponownie metronom, a uczestnicy (lub przedstawiciele grup) realizują zadania w kolejności, w której były nadawane. Za wskazówkę służy partytura, którą można czytać wyłącznie za pomocą dłoni (bezwzrokowo).
  9. Po wykonaniu wszystkich zadań, składających się na Misję, prowadzący ogłasza koniec gry (np.: „Misja wypełniona”).

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Projekt Fundacji Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Partnerem jest Zespół Szkół w Owińskach.