Stanisław Moniuszko – WIDMA

Sceny liryczne z poematu Adama Mickiewicza Dziady cz. II.

Spektakl przygotowany i wykonywany przez studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest to nowoczesna, operująca współczesnymi środkami wyrazu, muzyczno-teatralna interpretacja obrzędów guseł z drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza (1798–1855), polskiego poety ery romantyzmu. Stanisław Moniuszko (1819–1872) nadał swemu dziełu kształt kantaty dramatycznej i jako bodaj pierwszy z polskich kompozytorów posłużył się znanym utworem dramatycznym, biorąc go na warsztat w postaci niezmienionej. Intencją kompozytora było wykonywanie kantaty w wersji uteatralnionej i na tym założeniu opiera się poznańska realizacja. Oryginalna partytura Stanisława Moniuszki wzbogacona została dodatkową muzyczną warstwą elektroakustyczną, wzmacniającą teatralny efekt odrealnienia i niesamowitości. Partie wokalne solowe i chóralne oraz partia orkiestrowa realizowane są z młodzieńczą pasją i świeżością, a minimalistyczna scenografia, oddające świetnie atmosferę guseł kostiumy oraz gra świateł i efekty wizualne wprowadzają widza niemal w trans obrzędu, zapewniając niezapomniane przeżycia.

Twórczość Stanisława Moniuszki, będąca polskim dziedzictwem kulturowym, nie znalazła do tej pory należnego jej miejsca w światowej kulturze muzycznej, tymczasem zasługuje ona na uznanie i propagowanie jej również poza granicami kraju.

 

Idea i kierownictwo muzyczne: Mateusz Ługowski
Reżyseria: Piotr Kaźmierczak
Opracowanie muzyczne: Grzegorz Uran
Live electronics: Monika Wierbiłowicz
Choreografia i ruch sceniczny: Leszek Rembowski, Anna Beker

 

Zapraszamy na spektakle (1, 2) w październiku 2022! Spektakl będzie również prezentowany na estradzie Filharmonii Narodowej w Kownie w dniu 21 listopada 2022 r.

 


W listopadzie 2022 roku, w ramach projektu „Moniuszko redivivus — upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora”, spektakl „Widma” będzie wystawiony w Filharmonii w Kownie.

 

 

Autorzy trailera:
dyrektor artystyczny – Mateusz Ługowski
dźwięk – Monika Wierbiłowicz
realizacja nagrania wideo – Mariusz Adamski

 


Moniuszko Redivivus — upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022”

 

 

Wysokość dofinansowania: 150 000 zł.
Wartość całkowita projektu: 150 000 zł.

 


Partnerzy projektu:

 


Spektakl „Widma” bierze udział w VIII Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

 

Czarno-biały rysunek satyryczny, na którym widać dwie postaci męskie

Skip to content