Wydarzenia

Publikacje
rysunek przedstawia postać z widłami - starca
14.10.2022, 17:00 - Polski Teatr Tańca - Duże studio, ul. Taczaka 8, Poznań

Stanisław Moniuszko – WIDMA/14.10.2022/1 pokaz

Spektakl operowy Polski Teatr Tańca - Duże studio, ul. Taczaka 8, Poznań

Sceny liryczne z poematu Adama Mickiewicza Dziady cz. II.

Spektakl przygotowany i wykonywany przez studentów Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jest to nowoczesna, operująca współczesnymi środkami wyrazu, muzyczno-teatralna interpretacja obrzędów guseł z drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza (1798–1855), polskiego poety ery romantyzmu. Stanisław Moniuszko (1819–1872) nadał swemu dziełu kształt kantaty dramatycznej i jako bodaj pierwszy z polskich kompozytorów posłużył się znanym utworem dramatycznym, biorąc go na warsztat w postaci niezmienionej. Intencją kompozytora było wykonywanie kantaty w wersji uteatralnionej i na tym założeniu opiera się poznańska realizacja. Oryginalna partytura Stanisława Moniuszki wzbogacona została dodatkową muzyczną warstwą elektroakustyczną, wzmacniającą teatralny efekt odrealnienia i niesamowitości. Partie wokalne solowe i chóralne oraz partia orkiestrowa realizowane są z młodzieńczą pasją i świeżością, a minimalistyczna scenografia, oddające świetnie atmosferę guseł kostiumy oraz gra świateł i efekty wizualne wprowadzają widza niemal w trans obrzędu, zapewniając niezapomniane przeżycia.

Twórczość Stanisława Moniuszki, będąca polskim dziedzictwem kulturowym, nie znalazła do tej pory należnego jej miejsca w światowej kulturze muzycznej, tymczasem zasługuje ona na uznanie i propagowanie jej również poza granicami kraju.

 

Idea i kierownictwo muzyczne: Mateusz Ługowski
Reżyseria: Piotr Kaźmierczak
Opracowanie muzyczne: Grzegorz Uran
Live electronics: Monika Wierbiłowicz
Choreografia i ruch sceniczny: Leszek Rembowski, Anna Beker

 

rysunek przedstawia postać z widłami - starca

 


W listopadzie 2022 roku, w ramach projektu „Moniuszko redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora”, spektakl „Widma” będzie wystawiony w Filharmonii w Kownie.

 

 

Autorzy trailera:
dyrektor artystyczny – Mateusz Ługowski
dźwięk – Monika Wierbiłowicz
realizacja wideo – Mariusz Adamski

 


Moniuszko Redivivus – upamiętnienie i promocja twórczości Stanisława Moniuszki w 150. rocznicę śmierci kompozytora

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2022”.

 

 

Wysokość dofinansowania: 150 000 zł.
Wartość całkowita projektu: 150 000 zł.

 


Partnerzy projektu:

 


Spektakl „Widma” bierze udział w VIII Konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

Rysunek komiksowy przedstawie dwie postaci, które rozmawiają

Nadchodzące wydarzenia

Na zdjęciu widać instrumenty dętę i ręce artystów grających na nich

Koncert Sympozjum Warsztaty

03.12.2022

Międzynarodowe Sympozjum Interpretacji KONCERTOWA ORKIESTRA DĘTA/dzień 3

Ciemnoniebieski afisz zawiera informacje na temat przebiegu FOrum

Forum

06.12.2022

XVI Forum Akademickie/6.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

13.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/13.12.2022

Plakat z informacja na temat kursu z prof. R. Gwilten, zawiera zdjęcie prowadzącego

Lekcje otwarte Wykład

14.12.2022

Akademicki Poznań: kurs mistrzowski i wykłady- prof. Richard Gwilt/14.12.2022